INCOTERMS (International Commercial Terms) publikowane są przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC – International Chamber of Commerce) w Paryżu od 1936 […]

Poradnik eksportera Przed dokonaniem finalnej sprzedaży, należy się upewnić, czy firma posiada numer EORI. Więcej na ten temat w naszym […]

W chwili obecnej już 80% zgłoszeń przywozowych dokonywanych jest w formie wyłącznie elektronicznej, natomiast w przypadku tranzytu i eksportu 100% […]

Poradnik importera Zanim towar trafi do Twojego magazynu, oto podstawowe informacje pozwalające optymalnie przeprowadzić  import zakupionych przez Ciebie towarów. Sposób […]

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Opracowane przez PISiL (uchwała nr 1/01/2010 Rady z dnia 14 stycznia 2010 r.) Definicje § […]

Instytutowe klauzule ładunkowe (A) Instytutowe klauzule ładunkowe (A) 1/1/09 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Ryzyka 1. Niniejsze […]

Akredytywa dokumentowa jest sposobem zapłaty skutecznie ograniczającym ryzyko eksportera nieotrzymania wynagrodzenia za towar. Bank na zlecenie importera zobowiązuje się do […]

Inkaso dokumentowe (ang. documentary collection) jest popularną formą rozliczeń w handlu zagranicznym. Zawdzięcza to prostej i przejrzystej procedurze oraz nieangażowaniu […]

Poniżej przedstawiono podstawowe dane o rodzajach kontenerów najczęściej spotykanych w praktyce morskiej. Skoncentrowano się na informacjach najistotniejszych w codziennej pracy […]

Przed importem lub eksportem towarów należy zwrócić uwagę, czy ich opakowania spełniają poniższe wymogi. Wszystkie materiały opakowaniowe o grubości powyżej […]

Masz pytanie? Skontaktuj się!

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dlaczego my?

  29

  lat

  Doświadczenia w transporcie międzynarodowym i logistyce.

  magazyny

  Posiadamy własne magazyny na terenie portów w Gdyni i Gdańsku oraz w Pruszkowie.

  agencja celna

  Odprawiamy ładunki we wszystkich procedurach.

  certyfikaty

  ISO, WSK, AEO

  członkostwo

  PISiL, FIATA, WCA