Transport towarów z Chin stał się nieodłącznym elementem codziennego handlu. Elektronika, biżuteria, odzież, części przemysłowe, żywność i wiele innych produktów dociera do nas z odległych zakątków Azji. Aby jednak było to możliwe, konieczna jest prawidłowa organizacja transportu. O czym należy wiedzieć przed rozpoczęciem importu? Jak skutecznie zorganizować bezpieczny transport towaru z Chin do Polski?

Transport z Chin do Polski – jaki środek transportu wybrać?

Organizując transport towaru z Chin do Polski, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • koszt transportu,
  • czas transportu,
  • rodzaj przewożonego ładunku,
  • uwarunkowania geopolityczne.

Przewiezienie ładunku z Chin do Polski może nastąpić drogą morską, lotniczą, kolejową lub samochodem, przy czym każda z tych metod różni się możliwościami i ma pewne ograniczenia. Krótki czas transportu oraz przewożenie ładunków nienormatywnych jest dość kosztowne. Problemy mogą się również pojawić podczas importu ładunków uznawanych za niebezpieczne – niektórych substancji czy baterii – oraz eksportu artykułów spożywczych.

Celem każdej dostawy powinna być optymalizacja kosztów, dlatego organizacja transportu z Chin do Polski musi uwzględniać wszystkie wskazane wyżej aspekty.

Transport z Chin do Polski drogą morską

Transport morski z Chin do Polski jest obecnie najczęściej wybieranym sposobem na import artykułów z Azji. Szacuje się, że 80-90% klientów decyduje się na tę metodę transportu. Skąd tak wysoka popularność tego rozwiązania? W tym przypadku często kluczowym czynnikiem okazuje się cena. Przewóz produktów frachtem morskim jest bardziej opłacalny niż przy użyciu innych środków lokomocji.

Jakie są zalety i wady transportu morskiego? Poza niskimi kosztami usługi, transport morski umożliwia przewożenie ładunków o różnej postaci oraz gabarytach, w tym przedmiotów uznawanych na niebezpieczne. Przewozy drobnicowe (LCL) pozwalają na współdzielenie przestrzeni oraz kosztu za jej wykorzystanie. Kontenery chłodnicze sprawdzają się w transporcie żywności nie tylko o długim terminie ważności. Wadą jest oczywiście czas potrzebny na dostarczenie ładunku do portu docelowego – podróż z Chin do Polski trwa od 4 do 6 tygodni. Dodatkowo trzeba także liczyć się z koniecznością odebrania przesyłki z portu i przewiezienia jej bezpośrednio do końcowego odbiorcy.

Transport drogowy z Chin do Polski

Transport samochodowy z Chin do Polski jest najrzadziej wybieraną metodą – można ją więc określić jako niszową. Jest droższy od transportu morskiego i kolejowego, lecz tańszy od lotniczego. Plasuje się też pomiędzy transportem lotniczym i kolejowym jeśli chodzi o czas przesyłki – wynosi on średnio od 10 do 20 dni. Dużą zaletą tego rozwiązania jest możliwość dostawy door to door, czyli bezpośrednio do odbiorcy, choć załadunki możliwe są tylko we wskazanym miejscu na granicy chińskiej – wjazd zagranicznego pojazdu do chińskiego interioru nie jest możliwy.

Transport z Chin do Polski drogą kolejową

Transport kolejowy z Chin do Polski staje się coraz bardziej popularny i stanowi czasową alternatywę dla transportu morskiego oraz cenową dla lotniczego. Czas dostawy wynosi średnio od 14 do 20 dni, a tym sposobem można jednocześnie przetransportować duże partie ładunkowe jako dostawy wielokontenerowe. Reaktywowanie połączenia lądowego między Chinami i Europą wynika z koncepcji „Pasa i szlaku”, którą władze chińskie ogłosiły na początku minionej dekady. Najbardziej uczęszczana trasa Nowego Jedwabnego Szlaku wiedzie przez nasz kraj, gdzie kontenery są przeładowywane w Małaszewiczach. Faktycznie mamy do czynienia z usługą intermodalną, bo organizujący te przewozy operatorzy tak zwaną ostatnią milę z kolejowego terminala kontenerowego do magazynu odbiorcy pokonują samochodem.

Transport z Chin do Polski drogą lotniczą

Transport lotniczy z Chin do Polski, choć jest drugim najczęściej wybieranym sposobem na przewożenie ładunku, stanowi jedynie około 5% transportu między tymi krajami. Wynika to przede wszystkim z wysokiej ceny, jaką trzeba zapłacić za przewóz produktów samolotem. Istnieje też szereg ograniczeń związanych z gabarytami przesyłek oraz ich zawartością. Z tego powodu rozwiązanie to stosuje się głównie do transportu ładunków drobnicowych o dużej wartości, takich jak biżuteria, elektronika czy wybrane produkty z bardzo krótkim terminem ważności. Z racji niezawodności metodę tę wybierają również niektórzy przedstawiciele branży przemysłowej w celu szybkiego dostarczenia elementów niezbędnych do produkcji czy dostawy części zamiennych w ramach usług serwisowych. Czas przewozu lotniczego z Chin do Polski wynosi przeważnie od kilku dni do tygodnia.

Organizacja transportu z Chin do Polski – niezbędne dokumenty

Organizacja transportu z Chin wiąże się z koniecznością znajomości wielu procedur. Nieznajomość prawa sporo kosztuje, a w przypadku prawa międzynarodowego może mieć negatywne skutki w postaci kary finansowej lub zatrzymania ładunku podczas kontroli celnej. Jakie dokumenty należy przygotować, organizując transport z Chin do Polski? Niezbędne będą:

  • faktura handlowa,
  • konosament morski lub list przewozowy,
  • dokument SAD,
  • specyfikacja towaru.

W zależności od rodzaju transportowanego ładunku, konieczne mogą być też określone certyfikaty lub pozwolenia.

Jak zorganizować transport z Chin do Polski w sposób bezpieczny i odpowiedzialny? Nawet najbardziej szczegółowe poradniki nie zastąpią wsparcia fachowców. Dlatego warto zlecić to zadanie specjalistom, którzy są biegli w znajomości zagadnień prawnych i każdego dnia doskonale radzą sobie z formalnościami. Skorzystanie z usług spedytora gwarantuje bezpieczeństwo transakcji oraz pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba poświęcić na zaznajomienie się z tematem transportu międzynarodowego.