Poniżej przedstawiono podstawowe dane o rodzajach kontenerów najczęściej spotykanych w praktyce morskiej. Skoncentrowano się na informacjach najistotniejszych w codziennej pracy spedytora. Pominięto szczegóły konstrukcyjne kontenerów, mocowania, manipulowania, składowania na placach portowych i sztauowania na statku, wychodząc z założenia, że dotyczą one głównie żeglugowców i portowców.

Serie poszczególnych rodzajów kontenerów różnią się wymiarami wewnętrznymi, światłem otworów drzwiowych i dachowych, tarą i ładownością. Wynika to z wprowadzanych zmian konstrukcyjnych, technologicznych oraz nowych materiałów używanych do budowy kontenera. Dlatego też w celach orientacyjnych podano niejednokrotnie wielkości średnie. W przypadku ładunku o wymiarach i o wadze bliskich parametrom kontenera, należy obowiązkowo z agentem armatora linii, z której zamierzamy skorzystać, zweryfikować rzeczywiste dane. Niejednokrotnie istotne różnice występują w parku kontenerowym będącym w gestii armatora. Można się o tym przekonać studiując katalogi oferowanego sprzętu.

Sprawdź naszą ofertę: Transport morski kontenerowy

Kontener 20ft x 8ft x 8ft 6 in (6,1m x 2,4m x 2,6m)
Średnie wymiary wewnętrzne Średnie wymiary drzwi Średnia kubatura
Długość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość
5,890m 2,345m 2,400m 2,335m 2,290m 33,3 m3

 

Stalową konstrukcję kontenera stanowi podstawa i słupki narożne. Ramę buduje się wzdłuż belek nośnych, belek i dźwigarów poprzecznych. Podłoga kontenera przejmująca masę ładunku musi ponadto wytrzymać manewrującą układarkę z towarem.
Na podłodze i ścianach wewnętrznych kontenera znajdują się uchwyty do mocowania ładunku. Najmocniejszą częścią kontenera są słupki narożne z dolnymi i górnymi narożami zaczepowymi, które służą do mocowania, podnoszenia i stawiania kontenera.
Podwójne drzwi montowane są na zawiasach przyspawanych do narożnych słupków. Drzwi są wodoszczelne, zamykane na 2-4 zamki z otworami do kłódek i plomb. Dach jest najsłabszą częścią kontenera i nie wolno nań nic ładować.

kont uniwer 20


Kontenery uniwersalne
 przeznaczone są do przewozu wszystkich ładunków drobnicowych. Po dokonaniu czasowych lub prowizorycznych ‘modyfikacji’ mogą być również wykorzystywane do transportu ładunków luzem, zarówno sypkich, jak i ciekłych. Ładunki sypkie przewozi się w jednym big begu ładowanym pneumatycznie i wypełniającym wnętrze kontenera.
Do wyładunku potrzebne jest urządzenie pneumatyczne lub naczepa kontenerowa wywrotka. Neutralne ciecze przewozi się przy użyciu tzw. flexitanków, co niejednokrotnie jest tańsze od transportu w kontenerach zbiornikowych.

 

Tara kontenera waha się od 1,8 do 2,5t. Średnia ładowność wynosi 21,8t. Buduje się również kontenery o podwyższonej ładowności, np. 27t.

 

UWAGA: W praktyce wagę towaru, którą można załadować do kontenera, ogranicza nie tylko jego ładowność, ale również przepisy drogowe i kolejowe oraz rodzaj używanego taboru. Przyjmując określony tonaż do załadunku należy pamiętać zarówno o limitach w krajach wysyłki i przeznaczenia oraz tranzytu.

Kontener 40ft x 8ft x 8ft 6 in (12,2m x 2,4m x 2,6m)
Średnie wymiary wewnętrzne Średnie wymiary drzwi Średnia kubatura
Długość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość
12,015 m 2,345 m 2,362 m 2,335 m 2,260 m 66,9 m3

 

Konstrukcja i przeznaczenie jak uniwersalnego kontenera 20′. Wymiary zewnętrzne kontenera 40′ dobrano, by zmieścić w nim 2 kontenery 20′ przy zachowaniu 3-calowego odstępu. W odróżnieniu od kontenerów 20′, kieszenie kontenerów 40′ służą jedynie do ich przemieszczania bez towaru. Pełne muszą być manipulowane za naroża naczepowe.

kont uniwer 40

Tara jest silnie zróżnicowana w zależności od serii kontenera, średnio można przyjąć ok.3,9 ton. Ładowność wynosi ok. 26t. Często spotykanym błędem wśród mało doświadczonych załadowców jest mechaniczne przyjmowanie podwojonej ładowności w ślad za podwojoną kubaturą kontenera 40′ w stosunku do 20′ (sic!).

Kontener 40’HC – wymiary zewnętrzne 40ft x 8ft x 9ft 6 in (12,2m x 2,4m x 2,9m)

Średnie wymiary wewnętrzne

Średnie wymiary drzwi

Średnia kubatura

Długość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Wysokość

12,015m

2,345m

2,690m

2,335m

2,580m

76m3

Kontener 45’HC – wymiary zewnętrzne 45ft x 8ft x 9ft 6 in (13,7m x 2,4m x 2,9m)

Średnie wymiary wewnętrzne

Średnie wymiary drzwi

Średnia kubatura

Długość

Szerokość

Wysokość

Szerokość

Wysokość

13,556m

2,345m

2,690m

2,335m

2,580m

86m3

Kontenery High Cube (HC) różnią się od standardowego kontenera 40′ większą wysokością zewnętrzną wynoszącą 9’6″ (2,895 mm) oraz w przypadku kontenera 45′ długością. W rezultacie uzyskano dodatkowo ok. 10 m3przestrzeni ładownej w przypadku kontenera 40’HC i 20 m3 dla kontenera 45’HC. Kontenery te przeznaczone są do przewozu ładunków przestrzennych i o wysokości, uniemożliwiającej załadunek do standardowego kontenera.

Skrajnia drogowa, której wysokość wynosi 4 m, wymaga stosowania do przewozu kontenerów HC naczep kontenerowych o wysokości ładownej maks. 1,1 m.

Tara i dopuszczalna ładowność kontenerów HC nie odbiega istotnie od kontenerów uniwersalnych 40′. W uśrednieniu w przypadku kontenerów 40’HC możemy przyjąć tarę na poziomie 4,2 tony, a ładowność 26,5 tony. Dla kontenerów 45’HC średnia tara to 4,8 tony, a ładowność 26 ton.

Obserwuje się wzrost udziału kontenerów HC w parku kontenerowym z powodu zmieniającej się od lat 90 struktury handlu zagranicznego, w którym zwiększa się ilość ładunków przestrzennych.

Rodzaj * 40’PW 45’PW
Wymiary wewnętrzne [m]
długość 12,100 13,556
szerokość 2,426 2,444
wysokość 2,694 2,695
Światło drzwi [m]
szerokość 2,360 2,416
wysokość 2,585 2,585
Wagi [kg]
tara 4,150 4,660
max ładowność 29,850 29,340
Pojemność [m3] 79,1 89,2
Możliwość ładunkowa [szt.]
Europalety [1200×800] 30 33
Przemysłowe [1200×1000] 24 27

* dane orientacyjne; mogą wystąpić niewielkie różnice w seriach produkcyjnych, bez wpływu na możliwości ładunkowe

Kontenery palletwide skonstruowano na bazie 40′ kontenerów uniwersalnych.

Zwiększono szerokość wewnętrzną kontenera, by umożliwić załadunek poprzeczny trzech europalet lub dwóch palet przemysłowych. W rezultacie do kontenera 40’PW można załadować 30 europalet, do 45’PW – 33, gdy do kontenera 40′ uniwersalnego tylko 25. W przypadku kontenera 45’PW osiągnięto ładowność, jak w naczepie samochodowej.
Kontenery palletwide używane są w żegludze bliskiego zasięgu (relacje europejskie) tam, gdzie transport morski musiał sprostać konkurencji transportu samochodowego.

Schematy wypełnienia kontenerów europaletami

schematy

Kontener Open Top 20ft x 8ft x 8ft 6 in (6,1m x 2,4m x 2,6m)
Dach (średnie parametry dla rodzaju X) Średnia kubatura
Długość Szerokość
A B C D E
5,700m 5,080m 2,200m 1,505m 1,850m 32,4m3
Drzwi (średnie parametry dla rodzaju X) Średnia kubatura
Szerokość Wysokość
F G H I K
2,315m 1,680m 2,200m 2,080m 1,860m 32,4m3

Kontenery Open Top przeznaczone są głównie do przewozu ładunków, których nie można zasztauować do standardowego kontenera przez drzwi ze względów manipulacyjnych, ładowanych od góry (np. dźwigiem), przekraczających wysokość kontenera standardowego. Konstrukcja kontenera daje możliwość załadunku z wykorzystaniem całego światła otworu dachu i drzwi. Dach kontenera okrywany jest wodoszczelną plandeką wyposażoną w linkę z zamknięciem celnym. Podłoga i ściany kontenera posiadają uchwyty mocujące. Dopuszczalne obciążenie podłogi kontenera przy użyciu wózków widłowych niejednokrotnie przekracza o 33% wymagania ISO.

 

UWAGA: tara i ładowność kontenera open top są silnie zróżnicowane w zależności od serii i rodzaju; w przypadku ładunków o wymiarach i wadze bliskiej parametrom uśrednionym, konieczne jest zweryfikowanie danych z gestorem kontenera konstrukcja otworu dachowego znacznie ogranicza jego światło w stosunku do innych analogicznych wymiarów wewnętrznych kontenera Kontenery open top coraz częściej wykorzystywane są do transportu towarów sypkich. Ładunek zasypuje się z góry, a do grawitacyjnego wyładunku używa się naczep kontenerowych wywrotek.

schemat open

Kontener Open Top 40ft x 8ft x 8ft 6 in (12,2m x 2,4m x 2,6m)
Dach (średnie parametry dla rodzaju X) Średnia kubatura
Długość Szerokość
A B C D E
11,880m 11,500m 2,200m 1,880m 1,920m 64,5 m3
Drzwi (średnie parametry dla rodzaju X) Średnia kubatura
Szerokość Wysokość
F G H I K
2,330m 1,900m 2,200m 2,260m 2,100m 64,5 m3
Zastosowanie i uwagi jak w przypadku kontenera 20’OT.
schemat uniwer 40 otw dach
schemat uniwer 40 otw dach2

Kontener przeznaczony do przewozu ładunków cięzkich i wysokich, które trudno lub nie można załadować do standardowego kontenera. Konstrukcja kontenera umożliwia załadunek zarówno od góry i przez otwór drzwiowy z demontowaną belką górną. W odróżnieniu od kontenera open top, hardtop ma zdejmowany stalowy wodoszczelny dach. Dach ten waży ok. 450 kg. Na czas transportu ładunków przewyższających wysokość kontenera, dach można umieścić pionowo we wnętrzu kontenera. Powoduje to jednak zmniejszenie szerokości ładownej kontenera. Kontener wyposażony jest w liczne uchwyty mocujące. Wytrzymałość podłogi kontenera na manipulacje załadunkowe wózkiem widłowym o 33% przekracza wymagania ISO. Kontenery hardtop należą do sprzętu specjalistyczego. Należy je zazwyczaj specjalnie zamawiać i liczyć się ze znacznie droższym frachtem od kontenera standardowego. Podobnie jest w przypadku kontenerów open top.

schemat uniwer 40 otw dachschemat uniwer 40 otw dach2
Flat rack 20ft x 8ft x 8ft 6 in (6,1m x 2,4m x 2,6m)
Średnie wymiary wewnętrzne Pojemność wewnętrzna
Długość Szerokość Wysokość
5,940m 2,400m 2,310m 31,9 m3
schemat kont otw bok
Flat rack 40ft x 8ft x 8ft 6 in (12,2m x 2,4m x 2,6m)
Średnie wymiary wewnętrzne Pojemność wewnętrzna
Długość Szerokość Wysokość
12,066mm 2,263mm 2,134mm 58,6 m3

Kontenery flaty przystosowane są do przewozu ładunków, których wymiary uniemożliwiają wykorzystanie kontenerów uniwersalnych i open topów. Silna konstrukcja podłogi oraz sztywno osadzone ściany czołowe umożliwiają mocowanie, zabezpieczanie i piętrzenie towaru. Podłoga kontenera i belki wzdłużne mają liczne uchwyty mocujące. Kontenery na zamówienie mogą być wyposażone w kłonice, które z jednej strony limitują szerokość ładunku do wymiaru kontenera, z drugiej ułatwiają mocowanie.

Kontenery flaty nie mają na wyposażeniu plandek. Dlatego należy zadbać o odpowiednie opakowanie, zabezpieczające towar przed wpływem różnych warunków atmosferycznych, niejednokrotnie ekstremalnych, w przypadku transportu na pokładzie statku.

 

Kontenery flaty mają stosunkowo grubą podłogę. Jej wysokość w przypadku kont. 20′ wynosi ok. 30cm, kont.40′ ok. 60cm. W transporcie drogowym wysokość należy do parametrów szczególnie ograniczających przewóz gabarytowych elementów. Z tego powodu niejednokrotnie taniej i łatwiej dostarczyć taki ładunek do portu transportem konwencjonalnym i tam dopiero przeprowadzić konteneryzację.

W praktyce kontenerowej żeglugi liniowej kombinacja dwóch lub więcej flatów może stanowić czasowy tween deck do przewozu ładunków niekontenerowych. Przewóz odbywa się wówczas na warunkach port-port. Ładunek jest przyjmowany do przewozu zazwyczaj jako drobnica konwencjonalna. Ofertowanie, przygotowanie i realizacja takiego transportu jest znacznie bardziej skomplikowane i kosztowne niż przewóz standardowych kontenerów. W przypadku ładunków specjalnych, których ilość jest niewystarczająca do zafrachtowania statku, jest to na wielu szlakach jedyne rozwiązanie.

Kontenery platformy mają długość 20′ i 40′. Przeznaczone są do przewozu ładunków ciężkich i gabarytowych. Ładowność kontenerów platform 40′ wynosi ok. 40 ton i znacznie przewyższa inne rodzaje kontenerów. Wytrzymała podłoga umożliwia transport ładunków o dużych naciskach punktowych. Kontenery te używane są w relacjach port-port. Podobnie jak kontenery flaty, w kombinacji kilku mogą tworzyć na pokładzie lub w ładowni statku tween deck do transportu ładunków niekontenerowych. Kontenery platformy wyposażone są w uchwyty mocujące o podwyższonej wytrzymałości, znajdujące się na podłodze i belkach bocznych.

schemat platformy

Kontener 20ft x 8ft x 8ft 6 in (6,1m x 2,4m x 2,6m)
Średnie wymiary wewnętrzne Średnie wymiary drzwi Średnia kubatura
Długość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość
5,540m 2,260m 2,247m 2,260m 2,200m 27,7m3

 

Kontener 40ft x 8ft x 8ft 6 in (12,2m x 2,4m x 2,6m)
Średnie wymiary wewnętrzne Średnie wymiary drzwi Średnia kubatura
Długość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość
11,500m 2,270m 2,200m 2,270m 2,170m 57,8m3

Kontenery chłodnicze służą do transportu ładunków wymagających stałej temperatury. Ściany mają konstrukcję przekładową wypełnioną pianką poliuretanową. Podłoga wykonana jest z aluminiowych T-gratingów spełniających funkcję kanałów powietrznych. Jednostka chłodząca podtrzymuje automatycznie stałą temperaturę w przedziale ok. +25°C – -25°C tak długo, jak różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzną i zadaną nie przewyższy dla grzania 42°C, chłodzenia 65°C. Sztaując towar w kontenerze należy pamiętać o pozostawieniu na górze ok. 75 mm szczeliny powietrznej. Zasilanie 380V/50Hz-440V/60Hz lub 200V/50Hz-220V/60Hz.

Tara kontenerowa 20’R przekracza 3t, a 4-‘R 4t. Należy zwracać uwagę na częste w praktyce przekroczenia wagi brutto kontenera, szczególnie w aspekcie ograniczeń drogowych.

schemat chlodnicze

Kontenery zbiornikowe przeznaczone są do transportu płynnych chemikaliów lub cieczy pitnych. Jak widać na rysunku zbiornik z całym oprzyrządowaniem umieszczony jest w ramie uniwersalnego kontenera 20′. Jego konstrukcja odpowiada wymogom IMDG. Do transportu artukułów spożywczych używa się jedynie specjalnych kontenerów oznakowanych “Potable Liquids only”. Kontenery napełnia się zazwyczaj w min 80%, by zapobiec niebezpiecznym, gwałtownym falowaniom cieczy podczas transportu. Maks. napełnianie sięga 95% z powodu rozszerzalności cieplnej. Pojemność tanków wynosi ok. 20,000 litrów. Ilość ładowanego towaru zależy od jego ciężaru właściwego, rezerwy ekspansyjnej zbiornika, tary kontenera i przepisów drogowych.

schemat zbiornikowe