Skip to content

Rekrutacje w toku

Zakres obowiązków:
 • dynamiczne poszukiwanie nowych klientów,
 • przygotowywanie ofert i negocjowanie warunków umów,
 • nawiązywanie relacji biznesowych z klientami,
 • realizowanie realistycznych planów sprzedaży,
Wymagania:
 • chęć pracy w stabilnej firmie, stawiającej na rozwój pracownika,
 • doświadczenie w pracy w branży TSL min. 1 rok,
 • umiejętności sprzedażowe i interpersonalne,
 • znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • atrakcyjny system wynagradzania uzależniony od wyników,
 • duże możliwości rozwoju zawodowego - szkolenia branżowe i językowe,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • pakiet medyczny,
 • kartę MultiSport,
 • pracę w zespole doświadczonych fachowców,
 • doskonałą atmosferę pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@terramar.pl Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Terramar Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.” Administratorem Danych Osobowych jest Terramar Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (kontakt: Terramar Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 3, 81-337 Gdynia). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - numer tel.: 58 744 79 04. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2. Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.