Ważymy pojazdy i kontenery, wykorzystując dwie najazdowe wagi samochodowe przy naszych magazynach:

1. Magazyn Gdynia – ul. Logistyczna 4 – teren Portu Gdynia.
2. Magazyn Gdańsk – ul. Kontenerowa 21 – teren Pomorskiego Centrum Logistycznego przy DCT.

Posiadamy nowe legalizowane, odpowiedniej klasy wagi i jesteśmy upoważnieni (Certyfikat AEO) do wystawiania dokumentów potwierdzających VGM (Verified Gross Mass) kontenera.

Nasza usługa ważenia i wydawania certyfikatów VGM jest również dostępna poprzez platformę AVANTIDA – zapraszamy.

https://www.avantida.com/pl/platforma/

Od dnia 1 lipca 2016 roku zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami załadowca kontenera ma obowiązek weryfikacji masy kontenerów przed załadunkiem ich na statek (Konwencja SOLAS – Safety of Life at Sea).

* Zgodnie z paragrafem 2.1 przepisów SOLAS całkowita masa kontenera powinna być zweryfikowana przez załadowcę przy użyciu 2 metod:

Metoda 1 – poprzez zważenie całego, pełnego kontenera przy użyciu certyfikowanego lub zalegalizowanego urządzenia pomiarowego
Metoda 2 – poprzez zważenie całej zawartości kontenera – towaru, opakowań, materiałów sztauerskich i dodanie otrzymanej wagi do masy tary kontenera (zastosowanie powyższej metody będzie wymagało akceptacji Dyrektora Urzędu Morskiego)

* Załadowca – podmiot wskazany jako załadowca „shipper” w wystawionym przez przedsiębiorcę konosamencie żeglugowym, lub morskim liście przewozowym, lub innym dokumencie transportu multimodalnego i/lub który zawarł umowę przewozu z przedsiębiorcą żeglugowym albo na rzecz lub w imieniu którego taką umowę zawarto. Termin w którym załadowca powinien dostarczyć VGM będzie wyznaczany przez przewoźnika żeglugowego. Linie żeglugowe powinny udostępnić załadowcom informację o prawidłowej masie tary kontenera w terminie umożliwiającym załadowcy prawidłowe ustalenie i dostarczenie VGM w wymaganym czasie. Załadowca nie może odpowiadać za błędnie podaną tarę kontenera przez jego właściciela. Dopuszczalny margines błędu w ustaleniu VGM został ustalony na poziomie +/- 5%.

Kluczowe fakty o nas:
– świadczymy usługi w branży TSL od 1992 roku,
– jesteśmy jedną z najbardziej wykwalifikowanych agencji celnych na Pomorzu,
– należymy do najbardziej prestiżowych organizacji spedytorskich: PISiL, FIATA i WCA,
– posiadamy certyfikaty AEO, ISO i WSK- certyfikat uprawniający do przewozu towarów strategicznych,
– dysponujemy własnymi magazynami czasowego składowania i składami celnymi na terenie portów w Gdyni i w Gdańsku oraz w Pruszkowie.

powrót do oferty

galeria

Masz pytanie? Skontaktuj się!

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dlaczego my?

  29

  lat

  Doświadczenia w transporcie międzynarodowym i logistyce.

  magazyny

  Posiadamy własne magazyny na terenie portów w Gdyni i Gdańsku oraz w Pruszkowie.

  agencja celna

  Odprawiamy ładunki we wszystkich procedurach.

  certyfikaty

  ISO, WSK, AEO

  członkostwo

  PISiL, FIATA, WCA