Czy wiesz, że w dzisiejszych czasach coraz więcej firm korzysta z usługi cross-docking? Metoda ta pozwala na znaczne ograniczenie kosztów magazynowania towarów oraz skrócenie czasu dostaw. Zastanawiasz się, na czym polega cross-docking oraz jakie są jego zalety i wady? Przeczytaj poniższy artykuł!

cross-docking - co to jest

Co to jest cross-docking?

Cross-docking to proces logistyczny, który pomaga skrócić czas przechowywania towarów na magazynie i przyspieszyć ich dystrybucję. Polega on na przeładowywaniu towarów z jednego środka transportu do drugiego bez konieczności ich długotrwałego magazynowania.

Pojęcie cross-docking pochodzi z języka angielskiego i w uproszczeniu można je przetłumaczyć na słowa „przewożenie między dokami”. W łańcuchu dostaw dokami określa się bramy magazynowe służące do rozładunku i załadunku towarów. Doki dostosowane są pod względem szerokości i wysokości do różnych środków transportu takich jak: samochody oplandekowane, ciężarówki dostawcze czy kontenery do transportu morskiego lub kolejowego.

Metoda cross-docking i jej rodzaje

Istnieją trzy podstawowe rodzaje cross-dockingu:

  1. konsolidacyjny – towar jest wyładowywany z wielu środków transportu i ładowany do jednego środka transportu;
  2. dekonsolidacyjny – towar jest wyładowywany z jednego środka transportu i ładowany do wielu środków transportu;
  3. prosty – całość towaru z jednego środka transportu jest ładowana na inny środek transportu.

Wyróżnia się dwie główne metody cross-dockingu:

  1. cross-docking ciągły – inaczej cross-docking jednofazowy. Towary są przeładowywane bezpośrednio z jednego pojazdu na drugi, bez żadnych dodatkowych operacji. To najszybszy i najprostszy sposób. Ładunki bardzo krótko przebywają na magazynie;
  2. cross-docking przerywany – cross-docking dwufazowy. Towary są najpierw wyładowywane na magazyn i w dalszej kolejności ładowane na środek transportu. Czas przebywania ładunków na magazynie jest dłuższy. Podczas składowania towary mogą zostać poddane dodatkowym operacjom magazynowym. Podmiot zlecający może zamówić ich sortowanie, kompletację, dekompletację, przepakowanie, etykietowanie bądź inne usługi magazynowe generujące wartość dodaną.

Jak działa cross-docking? Etapy cross-dockingu

Model logistyczny zwany cross-dockingiem jest niezwykle sprawny i przebiega w kilku etapach.

  1. Odbiór towarów – towary są odbierane od dostawców i transportowane do magazynu, może to być też odbiór kontenera z portu i jego dowiezienie do magazynu.
  2. Rozładunek – towary są wyładowywane ze środka transportu.
  3. Sortowanie – towary są rozdzielane według ich przeznaczenia, etap ten może być realizowany poprzez bezpośrednie przewożenie towarów do środków transportu lub poprzez składowanie ładunków i ich podział na magazynie.
  4. Załadunek –towary są ładowane na środki transportu, które dostarczą je do miejsc docelowych, może to być też załadunek towarów do kontenera, który następnie odwozi się do portu lub terminala kolejowego.
  5. Dostawa – towary są dostarczane do odbiorców końcowych.

Gdzie wykorzystywana jest metoda cross-docking?

Cross-docking to wszechstronny model logistyczny, który znajduje zastosowanie w wielu branżach. Najczęściej wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym, a w szczególności przy dystrybucji produktów szybko psujących się. Jednakże cross-docking zyskuje na znaczeniu również w przemyśle farmaceutycznym, odzieżowym, motoryzacyjnym czy elektronicznym. Dzięki minimalizacji czasu przechowywania towarów cross-docking umożliwia szybszą dystrybucję i lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw.

Przykład wykorzystania cross-dockingu w branży odzieżowej

Firma z branży odzieżowej wdrożyła system cross-dockingu, aby przyspieszyć proces dostarczania najnowszych kolekcji ubrań do swoich sklepów. Ubrania są odbierane od różnych producentów, sortowane w magazynie według sklepów docelowych, a następnie natychmiast ładowane na pojazdy dostawcze. Dzięki temu najnowsze kolekcje mogą trafić do sklepów znacznie szybciej bez konieczności długotrwałego magazynowania. To rozwiązanie pozwoliło firmie zwiększyć obroty i poprawić reakcję na zmieniające się trendy w modzie, co jest kluczowe w dynamicznej branży odzieżowej.

Jakie są wady i zalety cross-dockingu?

Model cross-dockingu ma zarówno zalety, jak i wady. Warto poznać charakterystykę tej metody, aby dowiedzieć się, czy znajdzie ona zastosowanie w Twojej firmie oraz będzie przynosić pożądane korzyści.

Zalety cross-dockingu, które przyniosą korzyści Twojej firmie

Wśród kluczowych zalet cross-dockingu należy wymienić takie aspekty, jak:

  • redukcja kosztów magazynowania – towary są przechowywane krócej, co obniża koszty magazynowania,
  • szybsza dystrybucja – towary szybciej docierają do odbiorców końcowych, co poprawia zadowolenie klientów,
  • mniejsze ryzyko uszkodzenia towarów – mniej operacji magazynowych oznacza mniejsze ryzyko uszkodzenia towarów,
  • lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw – cross-docking w logistyce pomaga lepiej zarządzać zasobami i efektywniej wykorzystywać przestrzeń magazynową.

Wady cross-dockingu – czyli na co zwrócić uwagę?

Oprócz wymienionych zalet istnieją także wady cross-dockingu, na które warto zwrócić uwagę. Oto kilka z nich:

  • wysokie wymagania logistyczne – cross-docking wymaga precyzyjnego zarządzania czasem i zasobami, co może być trudne dla firm bez odpowiednich systemów i doświadczenia,
  • potrzeba dokładnej koordynacji – konieczne jest ścisłe planowanie i współpraca między różnymi uczestnikami łańcucha dostaw, aby cross-docking działał efektywnie, biorąc pod uwagę różne rodzaje transportu,
  • ograniczona elastyczność – cross-docking najlepiej sprawdza się w przypadku towarów o szybko rotujących, metoda ta może być mniej efektywna lub całkowicie nieprzydatna przy logistyce produktów o niskiej rotacji.

Jakie warunki musi spełnić magazyn, aby mógł stać się centrum cross-dockingowym?

Aby móc sprawnie realizować usługę cross-dockingu, magazyn musi spełniać kilka kluczowych wymagań.

  1. Lokalizacja – blisko głównych szlaków transportowych oraz kluczowych punktów dystrybucji.
  2. Wielkość i układ – kształt wydłużonego prostokąta z dużą liczbą bram (doków) – zgodnie z zasadą „minimum powierzchni, maximum bram”.
  3. Systemy transportowe – przede wszystkim wózki widłowe i taśmy przenośnikowe.
  4. Technologia informatyczna – systemy zarządzania magazynem (WMS) oraz technologia RFID do śledzenia towarów.

Cross-docking to efektywna metoda logistyczna, która może przynieść wiele korzyści, takich jak: redukcja kosztów, szybsza dystrybucja i lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw. By jednak wdrożyć cross-docking z sukcesem, potrzebne jest dokładne planowanie, koordynacja oraz przede wszystkim wybór doświadczonego partnera w zakresie transportu i logistyki.

Firma Terramar działa od ponad 30 lat i świadczy usługi spedycyjne i logistyczne dla firm z kraju i całego świata. Oferujemy usługi magazynowe w Gdańsku i w Gdyni – w strefie przyportowej oraz na terenie całego kraju. Nasze nowoczesne magazyny logistyczne przystosowane są do realizacji procesów cross-dockingu. Zapewniamy również transport samochodowy, zarówno na krótkich trasach np. przy przewozach kontenerów z portu do magazynów, jak i na długich trasach przy dostawach towarów do odbiorców na terenie całej Europy. Ponadto świadczymy usługi magazynowe w Pruszkowie, gdzie specjalizujemy się w przeładunkach towarów transportowanych przez Nowy Jedwabny Szlak.