Magazyn celny umożliwia przechowywanie towarów pod nadzorem celnym bez natychmiastowego płacenia cła i podatków. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą efektywnie zarządzać swoimi zapasami, optymalizować łańcuch dostaw i minimalizować koszty operacyjne. W poniższym artykule przyjrzymy się, jak funkcjonują magazyny celne, jakie korzyści oferują oraz jakie procedury są z nimi związane.

magazyn celny

Czym jest magazyn celny?

Magazyn czasowego składowania, inaczej zwany magazynem celnym, przeznaczony jest do składowania towarów sprowadzanych spoza obszaru celnego Unii Europejskiej. Towary te, w trakcie okresu składowego, podlegają nadzorowi od strony służb celno-skarbowych.

Import towarów niejednokrotnie wiąże się z ograniczeniami, a zdobycie pełnej dokumentacji niezbędnej do dokonania odprawy nie następuje natychmiastowo. We wspomnianych przypadkach wprowadzenie towarów na magazyny celne okazuje się pomocnym rozwiązaniem, ograniczającym koszty związane ze składowaniem towaru w portach i terminalach oraz koszty przetrzymania kontenerów.

Czy magazyn celny a skład celny to to samo?

W trakcie importu towarów należy dopełnić wielu formalności, zgromadzić niezbędną dokumentację oraz dokonać płatności za cło i podatki. Chcąc zyskać więcej czasu na dopuszczenie towaru na rynek UE, importerzy mogą wprowadzić swoje towary na magazyn lub skład celny. Różnice pomiędzy oboma typami składowania często są niezrozumiałe i budzą wątpliwości.

Do podstawowych różnic należy ograniczony czas składowania (90 dni) i brak możliwości przeprowadzania operacji na towarze w przypadku magazynu czasowego składowania. Ze składu celnego towary mogą być podejmowane w pojedynczych sztukach/kartonach, płacąc stosowne cło i podatki proporcjonalnie do ilości wyprowadzanego towaru, taka operacja nie byłaby możliwa przy czasowym składowaniu.

Dowiedz się więcej: Czym jest skład celny i jakie są jego funkcje?

Czas składowania towarów w magazynie celnym

Na magazyny celne wprowadzane są towary, które pochodzą spoza Unii Europejskiej, a których odprawa w momencie przekroczenia granicy jest niemożliwa, np. z powodu braków w dokumentacji po stronie importera. Czas składowania jest ograniczony i wynosi 90 dni od daty wystawienia DSK (Deklaracji Czasowego Składowania). To okres, w którym należy uzupełnić braki w dokumentacji oraz przeprowadzić niezbędne kontrole na towarze, najczęściej na rzecz stacji sanitarno-epidemiologicznej (Sanepid) czy WIJHARS.

Towary czasowo składowane nie mogą podlegać manipulacjom lub operacjom, które są dozwolone w składach celnych.

Jeśli czynności niezbędne dla dopuszczenia do obrotu towarów nie zostaną spełnione, następuje wówczas przeniesienie na skład celny.

Kiedy złożyć towar w magazynie czasowego składowania?

Wprowadzenie towarów na magazyn czasowego składowania będzie właściwym rozwiązaniem, jeśli:

  • istnieją braki w dokumentacji,
  • towary wymagają dodatkowych inspekcji (kontrole Sanepid, WIJHARS, PIORiN),
  • konieczne jest dopełnienie innych formalności wynikających z zawieszenia należności celno-podatkowych np. oczekiwanie na otwarcie nowej transzy kontyngentu.

Jak uzyskać pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania?

Żeby uzyskać pozwolenie na prowadzenie magazynów celnych, należy spełnić pewne warunki:

  • posiadać siedzibę na terenie celnym Unii,
  • wykazać możliwość prowadzenia właściwej ewidencji składowanych czasowo towarów,
  • złożyć zabezpieczenia celne,
  • zapewnić właściwe warunki dla dozoru celno-skarbowego.

Warto pamiętać, że posiadając status upoważnionego przedsiębiorcy AEO, proces uzyskania pozwolenia na prowadzenie magazynów czasowego składowania przebiega sprawniej, co oznacza, że Urząd Celny nie będzie wymagał udowodnienia o należytym realizowaniu operacji na magazynie.

Magazyny celne od Terramar

Terramar posiada trzy magazyny w Gdyni, Gdańsku i Pruszkowie. Każdy z nich świadczy pełen zakres usług magazynowych, w tym magazyny czasowego składowania, składy celne, wysoki skład, składowanie produktów spożywczych i paszowych oraz wymagających pozwoleń od lekarza weterynarii. Magazyny są przystosowane do manipulacji ładunków zjednostkowanych i tych przeznaczonych do przeładunku ręcznego. Dodatkowo na magazynie w Gdyni prowadzimy punkt kontroli granicznej BCP, gdzie wystawimy ładunki w celach kontroli przez SANEPID i WIJHARS.

Sprawdź naszą ofertę usług magazynowych i skorzystaj z doświadczenia certyfikowanej agencji spedycyjnej. Gwarantujemy wysokie bezpieczeństwo przechowywanych ładunków i składowanie ich zgodnie z obowiązującymi normami. Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszelkie pytania i zorganizujemy kompleksową usługę składowania przygotowaną specjalnie do Twoich potrzeb!

Sprawdź:

Skład i magazyn celny Pruszków
Skład i magazyn celny Gdynia
Skład i magazyn celny Gdańsk