menu

Kontakt

Siedziba firmy: Gdynia 81-337, ul Rotterdamska 3

tel: 58 627 48 53

spedycja@terramar.pl

NIP 5860103386 REGON 190579018

KRS 0000101694 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydz. Gospodarczy KRS

AEO - PLAEOF420000090010
EORI - PL586010338600000

 

Konto PLN: 60 1240 3510 1111 0000 4318 2967

Konto EUR: 96 1240 3510 1978 0000 4318 3007

Konto USD: 89 1240 3510 1787 0000 4318 2983

zobacz na mapie

Adresy biur terenowych:

Magazyn Logistyczny Gdynia - Gdynia 81-155, ul. Logistyczna 4 zobacz na mapie
Magazyn Logistyczny Gdańsk - Gdańsk 80-601, ul. Kontenerowa 21 zobacz na mapie
Biuro Pruszków - Pruszków 05-800, ul. Traktowa 6 zobacz na mapie
Biuro Gliwice - Gliwice 44-102, ul. Portowa 16 L zobacz na mapie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.