Przewóz towarów niebezpiecznych to duże wyzwanie dla firm logistycznych. Ten rodzaj transportu jest jednak niezbędny ze względu na różnorodność materiałów wymagających specjalnej obsługi. Aby przewozić ładunki zgodnie ze standardami ADR, konieczne jest zdobycie odpowiednich zezwoleń oraz spełnienie wielu ściśle określonych wymagań. W przypadku transportu towarów określanych jako niebezpieczne najlepiej polegać na doświadczeniu i wiarygodności sprawdzonej firmy spedycyjnej. Przy wyborze takiego usługodawcy warto dokładnie zrozumieć, na czym polega transport ADR oraz jakie ładunki uznaje się za niebezpieczne.

Transport ładunków niebezpiecznych – rozwiązanie dla branży przemysłowej

Ładunki niebezpieczne, znane także jako ładunki ADR w transporcie samochodowym obejmują wszelkie towary, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt, środowiska czy mienia. Ich transport musi odbywać się w odpowiednich warunkach, zgodnie z przepisami ADR.

Kategoria definiująca ładunki ADR obejmuje produkty łatwopalne, toksyczne, żrące i radioaktywne, a także różnego rodzaju materiały wybuchowe. Takie towary mogą występować w różnych stanach skupienia, od ciał stałych przez gazowe, aż po ciecze. Najczęściej tego typu przesyłki nadają firmy z branży górniczej, farmaceutycznej, chemicznej czy petrochemicznej. Zależnie od charakteru towaru i sposobu transportu, mogą one być przewożone w specjalnie przystosowanych do tego celu cysternach, kontenerach lub opakowaniach.

Jak przepisowo zabezpieczyć ładunki niebezpieczne w transporcie towarów?

Obowiązek zabezpieczenia towarów niebezpiecznych na czas transportu spoczywa na nadawcy. Musi on zatem zweryfikować, czy spełnione są wszystkie wymagania ADR, w tym odpowiednia klasyfikacja i zatwierdzenie możliwości spedycji towarów. Nadawca odpowiada także za dostarczenie przewoźnikowi wszystkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń, a także za oznakowanie cystern transportowych i sprawdzenie ich szczelności oraz stanu technicznego.

To jednak nie zwalnia przewoźnika z jego własnych obowiązków. Przewoźnik musi bowiem upewnić się, że otrzymany ładunek ADR jest opatrzony wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i jest całkowicie zgodny z konwencją ADR. Przed przyjęciem towaru powinien on więc dokładnie zweryfikować całą dokumentację, gdyż również na nim spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie pojazdu i ładunku w tym jego właściwe oznakowanie.

Transport ładunków niebezpiecznych – zadbaj o bezpieczeństwo z Terramar!

W Terramar świadczymy szeroki zakres usług od klasycznego transportu, przez usługi celne, aż po przewóz ładunków niebezpiecznych. W naszym zespole pracuje wykwalifikowany doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA — Dangerous Goods Safety Advisor), pełni on kluczową funkcję w naszej działalności. Zapewnia specjalistyczne konsultacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, zajmuje się organizacją ich przewozu, zawsze zgodnie z obowiązującymi normami oraz prowadzi dokumentację związaną z przewozem tych ładunków.

Szukasz kompleksowych usług dla swojego biznesu? Skontaktuj się z nami! Chętnie dobierzemy dla Ciebie najlepsze rozwiązania, łącząc różne usługi jak m.in. spedycja międzynarodowa, ubezpieczenia cargo czy usługi magazynowe.

powrót do oferty

galeria

Masz pytanie? Skontaktuj się!

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Dlaczego my?

  32

  lat

  Doświadczenia w transporcie międzynarodowym i logistyce.

  magazyny

  Posiadamy własne magazyny na terenie portów w Gdyni i Gdańsku oraz w Pruszkowie.

  agencja celna

  Odprawiamy ładunki we wszystkich procedurach.

  certyfikaty

  ISO, WSK, AEO

  członkostwo

  PISiL, FIATA, WCA

  Warto wiedzieć

  Magazyn celny umożliwia przechowywanie towarów pod nadzorem celnym bez natychmiastowego płacenia cła i podatków. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą efektywnie zarządzać […]

  Transport morski stanowi jeden z podstawowych filarów handlu międzynarodowego. To właśnie w ten sposób do Europy dotarły przed wiekami pierwsze […]

  Poradnik eksportera Przed dokonaniem finalnej sprzedaży, należy się upewnić, czy firma posiada numer EORI. Więcej na ten temat w naszym […]