Poradnik eksportera

Przed dokonaniem finalnej sprzedaży, należy się upewnić, czy firma posiada numer EORI. Więcej na ten temat w naszym dziale Warto wiedzieć w zakładce EORI [EORI].
Sposoby transportu towaru zależą od kilku czynników, jednym z nich jest:

Rodzaj przesyłki:

  •  przesyłki drobnicowe
    to ładunki, których wielkość i waga oscylują w granicach 0,5 – 5 ton i / lub 0,5 – 10 m3, do ich transportu wykorzystywane są tzw. kontenery zbiorowe, zawierające kilka lub kilkanaście podobnych przesyłek od różnych nadawców, zmierzające do tego samego portu przeznaczenia,
  •  przesyłki pełno-kontenerowe
    to ładunki, wypełniające kontener od jednego nadawcy dla jednego odbiorcy; na wybór rodzaju kontenera mają wpływ właściwości fizyko-chemiczne przewożonego towaru oraz jego waga i kubatura; informacje o rodzajach kontenerów dostępnych w transporcie morskim znajdują się na naszej stronie internetowej [RODZAJE KONTENERÓW],

Następnym krokiem, jaki trzeba wykonać jest uzgodnienie dogodnych dla stron warunków dostawy WG Incoterms 2020, które określą sposób dostawy [INCOTERMS 2020].

Warunki dostawy (najczęściej stosowane):

CFR – Cost and Freight
Sprzedający ponosi więcej kosztów, a kupujący jest obarczony większym ryzykiem i ewentualnym ubezpieczeniem towaru na czas transportu. Momentem dostarczenia towaru jest załadowanie towaru na statek. CFR stosuje się tylko przy transporcie morskim oraz śródlądowym. W przypadku wyboru powyższej reguły Incoterms 2020, gestia transportowa leży po stronie sprzedającego, co oznacza, że ma on kontrolę nad ładunkiem na głównym odcinku dostawy.
CIF – Cost, Insurance and Freight
Ładunek określa się jako dostarczony, gdy zostanie on załadowany na statek, gdzie ryzyko szkód i utraty ładunku przechodzi ze sprzedającego na kupującego. Na sprzedawcy ciąży obowiązek opłacenia frachtu morskiego i ubezpieczenia ładunku wg określonej wartości i klauzul – dla naszych klientów świadczymy kompleksową obsługę ubezpieczeniową na korzystnych warunkach [UBEZPIECZENIA].
W przypadku wyboru powyższych warunków dostawy, gestia transportowa leży po stronie sprzedającego, co oznacza że ma on kontrolę nad ładunkiem na głównym odcinku dostawy.
FCA – Free Carrier
Kupujący jest odpowiedzialny za towar oraz koszty z nim związane od momentu, gdy zostaje on dostarczony przez sprzedawcę do wyznaczonego miejsca i przekazany przewoźnikowi. Ubezpieczenie leży w gestii nabywcy. Za odprawę celną odpowiada sprzedający. FCA ma zastosowanie w transporcie multimodalnym.
EXW – Ex Works
W porównaniu z innymi warunkami dostawy, przy EXW sprzedawca ma najmniej zobowiązań. Dostawa zrealizowana jest w momencie udostępnienia towaru w wyznaczonym miejscu. EXW ma zastosowanie przy każdej formie transportu. Odradzamy jednak powyższe warunki dostawy, ponieważ sprzedający traci jakąkolwiek szansę kontroli towaru w trakcie transportu.

Sposoby dostarczania przesyłek
Wyróżniamy m.in. cztery rodzaje transportu:
transport morski ,
• transport intermodalny – transport kolejowy,
transport lotniczy,
transport samochodowy .

SŁUŻYMY pomocą w:
• doradztwie przy wyborze sposobu i warunków dostawy;
• sprawdzeniu dokumentów handlowych i celnych;
• przygotowaniu oferty cenowej usługi;
• organizacji transportu morskiego;
• organizacji przeładunku, składowania i transportu lądowego logistyki magazynowej transportu samochodowego
• odprawie celnej i niezbędnych formalnościach – jesteśmy licencjonowaną agencją celną ODPRAWY CELNE;
• organizacji ubezpieczenia towaru.

Przebieg realizacji dostawy:
1. Przed rozpoczęciem transakcji należy wyrobić sobie numer EORI (chyba, że już go posiadamy).
2. W trakcie finalizacji umowy, wybieramy warunki dostawy Incoterms 2020 oraz ustalamy termin gotowości towaru do wysyłki.
3. Kolejnym krokiem jest wybór spedytora (poza EXW), który pomoże nam zorganizować transport.
4. Informujemy spedytora o specyfice towaru, wadze, kubaturze oraz o danych adresowych odbiorcy.
5. Spedytor organizuje transport, obsługę celną, na życzenie klienta ubezpieczenie, zgodnie z zakresem obowiązków ciążących na zleceniodawcy wg reguły Incoterms 2020 na podstawie której podpisano umowę sprzedaży.
6. Ważne jest podanie spedytorowi dokładnej wagi [VGM], lub zlecenie usługi ważenia.
7. Spedytor zobowiązany jest do informowania klienta o aktualnym statusie przesyłki.
8. Czas transportu zależy od wybranego sposobu dostarczenia towaru i zazwyczaj ma charakter orientacyjny.