Transport ma kluczowe znaczenie dla gospodarki oraz komfortu naszego życia – umożliwia swobodne przemieszczanie ludzi czy towarów do każdego zakątka świata. Jakie rodzaje transportu wyróżniamy i które z nich stanowią najlepsze rozwiązanie?

różne rodzaje transportu

Definicja i klasyfikacje transportu

Zgodnie z definicją, transport oznacza wszelkie czynności, w efekcie których następuje fizyczne przemieszczenie obiektu z punktu początkowego do punktu docelowego w określonym czasie i kosztach. Transport wchodzi w skład branży TSL wraz ze spedycją oraz logistyką.

Rodzaje przewozów możemy podzielić ze względu na rodzaj przemieszczanych obiektów na:

 • transport pasażerski,
 • transport towarowy.

W przypadku transportu towarów mowa o przemieszczeniu ładunku z miejsca nadania do miejsca odbioru. Obejmuje on więc załadunek, rozładunek, składowanie oraz usługi dodatkowe takie jak spedycja, kontrole graniczne czy też usługi celne.

Jakie są rodzaje środków transportu i ile ich jest? Istnieją liczne klasyfikacje. Oto najważniejsze formy transportu wraz z uwzględnionym podziałem.

Ze względu na wybrany środek transportu dzielimy go na:

 • transport samochodowy (drogowy),
 • transport lotniczy,
 • transport kolejowy,
 • transport morski,
 • transport wodny śródlądowy,
 • transport rurociągowy.

Ze względu na zastosowane środki transportu dzielimy go na:

 • transport konwencjonalny,
 • transport intermodalny.

Ze względu na lokalizację dzielimy go na:

 • transport krajowy,
 • transport międzynarodowy.

Ze względu na ciągłość procesu dzielimy na:

 • transport bezpośredni,
 • transport wielogałęziowy,
 • transport łamany.

Transport samochodowy

Transport samochodowy znany też jako transport drogowy stanowi najbardziej powszechny rodzaj transportu. Uwzględniając najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg, możliwe jest szybkie przemieszczenie towarów do miejsca docelowego znajdującego się na terenie kraju lub poza jego granicami. Sama sieć dróg jest rozbudowana, a liczba dostępnych przewoźników i pojazdów pozwala firmom świadczyć usługi dostępne praktycznie dla każdego.

Zalety transportu drogowego:

 • możliwość bezpośredniego transportu ładunków od miejsca nadania prosto do punktu docelowego,
 • korzystne rozmieszczenie dróg,
 • możliwość transportowania ładunków o różnej postaci, masie czy objętości.

Wady transportu drogowego:

 • mała ładowność w porównaniu do innych środków transportu,
 • uzależnienie czasu przewozu od warunków panujących na drodze.

Transport kolejowy

Transport kolejowy świadczony jest przede wszystkim przez firmy państwowe dysponujące odpowiednim taborem oraz koncesjami. Transport szynowy jest wykorzystywany głównie do przewożenia dużej ilości towarów związanych z przemysłem energetycznym oraz rolniczym (drewno, węgiel, produkty rolne).

Zalety:

 • stosunkowo niskie koszty przewozu,
 • możliwość przewozu ładunków o różnej postaci i dużej masie.

Wady:

 • możliwość transportu wyłącznie w miejsca, w których znajduje się przystosowana sieć kolejowa,
 • ograniczona liczba przewoźników.

Transport lotniczy

Transport lotniczy realizowany przez liniowe samoloty pasażerskie oraz samoloty transportowe to najszybszy, a jednocześnie najdroższy sposób na przemieszczenie ładunku. Transport powietrzny wykorzystywany jest przeważnie do przewozu produktów o dużej wartości oraz gdy istnieje konieczność szybkiego dostarczenia towarów.

Zalety:

 • najszybsza forma transportu,
 • wysokie bezpieczeństwo ładunku,
 • możliwość transportowania ładunku wielkogabarytowego.

Wady:

 • wysoki koszt transportu
 • ograniczona liczba środków transportu oraz przewoźników,
 • ograniczenia związane z wymiarami oraz masą ładunku,
 • konieczność zorganizowania przewozu do punktu odbioru.

Transport morski

Transport morski jest jednym z kluczowych środków przewozu, jeśli w grę wchodzi dostarczenie towarów na pozostałe kontynenty. Transport wodny wykorzystywany jest przede wszystkim do przemieszczania ładunków drobnicowych o dużym stopniu przetworzenia. W ten sposób docierają do nas m.in. produkty spożywcze czy odzież, a także elementy niezbędne w branży przemysłowej. W zależności od rodzaju przewożonego ładunku wykorzystuje się różne rodzaje statków – tankowce pozwalają na transport paliwa, masowce stosuje się do przewozu węgla, metali czy zbóż, zaś przy pomocy kontenerowców przewoźnicy są w stanie przemieszczać niezliczone ilości drobnicy.

Zalety:

 • duża ładowność statków,
 • stosunkowo niskie koszty transportu,
 • możliwość transportu ładunków na duże odległości i do każdego zakątka świata dzięki globalnemu zasięgowi szlaków morskich.

Wady:

 • długi czas transportu i możliwe opóźnienia wynikające ze stanu pogody,
 • małe bezpieczeństwo towarów,
 • konieczność zorganizowania przewozu do punktu odbioru.

Jaki rodzaj transportu wybrać? Sprawdź, czym się kierować

Wybierając spośród licznych rodzajów transportu, warto wziąć pod uwagę rodzaj, gabaryty i wartość przewożonego ładunku oraz dostępność miejsca docelowego. Istotną rolę odgrywa również czas, w jakim ładunek powinien zostać dostarczony, a także budżet, jakim dysponujemy.

Skontaktuj się z nami