Poradnik importera

Zanim towar trafi do Twojego magazynu, oto podstawowe informacje pozwalające optymalnie przeprowadzić  import zakupionych przez Ciebie towarów.

Sposób transportu morskiego zależy od:

 • wielkości przesyłki
  • przesyłki drobnicowe

ładunki drobnicowe to takie, których wielkość i waga oscylują w granicach 0,5 – 5 ton i / lub 0,5 – 10 m3, do ich transportu wykorzystywane są kontenery zbiorcze, zawierające kilka lub kilkanaście podobnych przesyłek dla różnych odbiorców, zmierzające do tego samego portu przeznaczenia,

  • przesyłki pełno-kontenerowe

o ładunkach pełno-kontenerowych mówimy wtedy, gdy wypełniamy całość kontenera towarem tylko dla jednego odbiorcy. Na wybór kontenera ma wpływ: rodzaj zakupionego towaru, jego waga i kubatura. Informacje o rodzajach kontenerów dostępnych w transporcie morskim znajdują się na na naszej stronie internetowej,

 • gestii transportowej

gestia transportowa to prawo jednej ze stron kontraktu (eksportera lub importera) do organizacji transportu towaru, wynika z niej podział kosztów, ryzyka i obowiązków pomiędzy stronami, do określenia gestii służą powszechnie stosowane formuły INCOTERMS®2020 INCOTERMS 2020

  • przesyłki FOB

FOB (free on board) oznaczony port załadunku np. FOB Shanghai – gestię transportową posiada kupujący, który za pośrednictwem spedytora jest organizatorem przewozu morskiego, kupujący ponosi koszt transportu, ryzyko i sam decyduje czy ubezpiecza towar na czas transportu,

  • na przesyłkę CIF

CIF (cost, insurance, freight) oznaczony port wyładunku np. CIF Gdynia – gestię transportową posiada sprzedający i on organizuje dostawę towaru do wskazanego portu wyładunku, ponosząc koszt transportu i ubezpieczenia, natomiast ryzyko ponosi kupujący.

SŁUŻYMY pomocą w:

 • doradztwie przy wyborze sposobu i warunków dostawy,
 • sprawdzeniu dokumentów handlowych,
 • przygotowaniu oferty cenowej usługi,
 • organizacji transportu morskiego ,
 • organizacji przeładunku, składowania, transportu krajowego,
 • reprezentacji przed Urzędem Celnym w Gdyni, Gdańsku, Pruszkowie i Gliwicach – jesteśmy licencjonowaną agencją celną, która oferuje odprawy celne.

Przebieg realizacji dostawy:

 1. Po uzgodnieniu z kontrahentem warunków dostawy, terminu gotowości towaru do wysyłki należy wybrać spedytora, który pomoże w organizacji transportu,
 2.  Spedytorowi należy przekazać podstawowe informacje o towarze (rodzaj, waga, kubatura) oraz informacje teleadresowe o eksporterze towaru UWAGA: importer staje się dla spedytora zleceniodawcą,
 3.  Spedytor składa u armatora tzw. booking – zgłasza do przewozu towar i tym samym uruchamia działania agenta armatora w porcie załadunku mające na celu kontakt z eksporterem oraz potwierdzenie uzgodnień między kontrahentami,
 4. Eksporter otrzymuje tzw. routing order potwierdzający organizację transportu przez wybranego armatora i jego agenta,
 5. Prawidłowym zakończeniem tego etapu jest załadunek towaru na statek,
 6. Towar płynie do portu przeznaczenia:
  • ładunek drobnicowy ok. 5-6 tygodni,
  • kontener ok. 4 tygodni.

Dalsze działania spedytora:

 • monitorujemy przesyłkę,
 • organizujemy ubezpieczenie ,
 • “przejmujemy” towar w porcie wyładunku,
 • organizujemy kontrole sanitarne towaru,
 • zgłaszamy towar do odprawy celnej w wybranej procedurze,
 • wykładamy zabezpieczenie majątkowe celem dokonania zapłaty należności celnych w imieniu importera (opcja dostępna przy spełnieniu przez importera określonych warunków),
 • transportujemy towar z portu Gdynia lub Gdańsk wg wskazań zleceniodawcy,
 • rozliczenie usługi następuje na podstawie faktury VAT, której wystawienie zamyka całość lub część procesu spedycyjnego.

Sprawdź również: Poradnik eksportera