Certyfikat WSK (Wewnętrzny System Kontroli) upoważnia nas do organizacji transportu towarów militarnych i podwójnego zastosowania. Aby uzyskać powyższy certyfikat przechodzimy dwukrotnie w roku szczegółowy i wnikliwy aduit przeprowadzany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.