Taryfa celna, która będzie obowiązywać w Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021r

dla towarów importowanych dostępna jest poprzez link:

https://www.gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021