menu

Kim jesteśmy

  • jesteśmy ekspertami w dziedzinie transportu międzynarodowego

  • przewieziemy Wasze towary od drzwi do drzwi

  • oferujemy kompleksową obsługę celną

  • posiadamy własne, nowoczesne magazyny

1. Wieloletnie doświadczenie - działamy od 1992 roku. W 2017 roku świętowaliśmy 25 lecie działalności firmy - zapraszamy do lektury naszego artykułu rocznicowego.

2. Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych i największych agencji celnych na Pomorzu - pozwolenie Głównego Urzędu Ceł nr 24/92.

3. Nasze kwalifikacje potwierdzają certyfikaty: ISO, WSK, AEO, Licencja transportowa.

4. Należymy do największych organizacji spedycyjnych w kraju i na świecie: PISiL, FIATA i WCA.

5. Posiadamy biura i magazyny w Gdyni, Gdańsku i Pruszkowie  oraz biuro w Gliwicach.

6. Głównym udziałowcem spółki jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Więcej informacji na stronie www.port.gdynia.pl

PODSTAWOWE DANE FIRMY

Nazwa: "TERRAMAR" Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o.

Siedziba firmy: ul. ROTTERDAMSKA 3, 81-337 GDYNIA

NIP 586-010-33-86 
REGON 190579018

KRS 0000101694 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

AEO - PLAEOF420000090010
EORI - PL586010338600000

Nasze konta bankowe:

Konto PLN: 60 1240 3510 1111 0000 4318 2967

Konto EUR: 96 1240 3510 1978 0000 4318 3007

Konto USD: 89 1240 3510 1787 0000 4318 2983

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.