Magazyn położony jest przy A2, powierzchnia – 2.150 m2, skład celny i magazyn czasowego składowania, obsługa ładunków neutralnych, spaletyzowanych oraz luzem. Obsługa celna naszej agencji oferującej – odprawy we wszystkich procedurach. Regały wysokiego składowania, 5 doków, 3 bramy, w tym jedna pozwalająca na przeładunki z poziomu 0.