All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There are currently 6 pojęcia in this directory beginning with the letter Z.
ZAWIESZAJĄCE PROCEDURY CELNE
Pojęcie odnosi się do następujących procedur: składu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrolą celną, odprawy czasowej i uszlachetniania biernego. Procedury gospodarcze (poza procedurą uszlachetniania biernego) odnoszą się wyłącznie do towarów niewspólnotowych. Są to procedury na które jest wymagane pozwolenie organu celnego.

ZC291
powiadomienie o długu celnym.

ZC299
poświadczone zgłoszenie celne.

ZGŁASZAJĄCY
osoba, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne.

ZGŁOSZENIE CELNE
czynność, poprzez którą osoba wyraża, w wymaganej formie i w określony sposób, zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną.

ZWOLNIENIE CELNE
czynność podjęta przez organy celne, umożliwiająca użycie towarów w celach określonych przez procedurę celną, jaką zostały objęte.


Submit a pojęcie