All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There are currently 8 pojęcia in this directory beginning with the letter T.
T1
Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu zewnętrznego. Towary pod kontrolą urzędu celnego pochądzące z krajów nie należących do Unii Europejskiej.

T2
Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu wewnętrznego. Towary nie podlegające wolnemu obrotowi, pochodzące z krajów należących do Unii Europejskiej (np. towary akcyzowe itp.) lub towary w wolnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej przewożone przez państwa trzecie np. Szwajcarię.

TARIC
(Integrated Tariff of the European Communities) prowadzona przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna Podatków i Unii Celnej) internetowa baza danych, zawierająca informacje o aktualnej taryfie celnej Unii Europejskiej. Baza ta jest codziennie aktualizowana. Formalnie, TARIC nie jest źródłem prawa (tym bowiem jest taryfa celna opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ze wszystkimi zmianami), jednak z bazy TARIC korzysta administracja celna.

TARYFA CELNA
urzędowy wykaz grup towarów lub towarów podlegających ocleniu i właściwych im stawek celnych. Określa ona także sposób ustalania wartości celnej (podstawy wymiaru cła), zakres stosowanych zniżek i zwolnień od cła oraz listę towarów, których przywóz lub wywóz jest zabroniony. Stawki celne mogą być wyrażone procentowo od wartości towaru (stawki ad valorem), kwotowo - od ilości, wagi lub jednostki towaru (stawki specyficzne), przy wykorzystaniu jednego i drugiego sposobu równocześnie (stawki mieszane - stawka specyficzna powiększona o dopłatę od wartości), wreszcie jednego albo drugiego sposobu (stawki alternatywne). Taryfa celna zazwyczaj wyraża politykę państwa w zakresie handlu zagranicznego, podporządkowania polityce gospodarczej (taryfa generalna, autonomiczna), może też wynikać z zawartych umów i konwencji (taryfa umowna, konwencyjna - o niższych zazwyczaj stawkach celnych).

TD
Towary już umieszczone pod procedurą tranzytową lub przewożone w ramach procedury uszlachetniania czynnego, składu celnego lub procedury odprawy czasowej. Towary podlegające urzędowej procedurze tranzytowej (T1, karnet TIR, karnet ATA, formularz 2 NATO itp.).

TF
Przewóz towarów z/do Wysp Kanaryjskich lub wysp kanału La Manche, Mount Atos, fińskich wysp Aalland i francuskich terytoriów zamorskich (Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika i Reunion) do/z krajów, członków Unii Europejskiej.

TIN
numer identyfikacyjny podmiotu w systemie Celina składający się z przedrostka PL i numeru regonu podmiotu.

TRANZYT
pozwala na przemieszczanie z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym towarów krajowych i zagranicznych. Procedura tranzytu zostaje zakończona, gdy towary i odpowiednie dokumenty zostaną przedstawione w urzędzie celnym przeznaczenia.


Submit a pojęcie