All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There is currently 1 pojęcie in this directory beginning with the letter R.
REPREZENTANT
osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu przed organami celnymi; w Podsystemie Danych Referencyjnych wyróżnia się dwie grupy reprezentantów: „Reprezentanci – podmioty gospodarcze” identyfikowani wg numeru NIP i REGON (ew.EORI) oraz „Reprezentanci – osoby fizyczne” identyfikowani według numeru PESEL albo w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania za granicą – według innego numeru identyfikacyjnego (np.nr paszportu) tej osoby.rn


Submit a pojęcie