All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There is currently 1 pojęcie in this directory beginning with the letter L.
LOGIN
kod identyfikacyjny zarejestrowany w Podsystemie Danych Referencyjnych, który został nadany osobie fizycznej posiadającej określony numer PESEL albo w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania za granicą – inny numer identyfikacyjny tej osoby (np. nr paszportu). Login wraz z hasłem dostępu stanowi parę służącą stwierdzaniu tożsamości osoby w operacjach elektronicznych.rn


Submit a pojęcie