All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There are currently 2 pojęcia in this directory beginning with the letter I.
INTRASTAT
system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 r. System ten, funkcjonując w Unii Europejskiej od 1993 r., jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty. Ponadto system INTRASTAT służy do gromadzenia tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe, ich kontroli, przetwarzania oraz udostępniania innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi przez te same osoby w podatkowych deklaracjach VAT. W Polsce za gromadzenie, przetwarzanie, kontrolowanie i przekazywanie danych odpowiedzialna jest Polska Administracja Celna. Głównym partnerem Polskiej Administracji Celnej w zakresie metodologii systemu INTRASTAT i odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny.

ISZTAR 4
System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR jest systemem referencyjnym w pełni kompatybilnym z systemem TARIC, dostarczającym aktualne dane taryfowe dla Systemu Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA. Zakres danych obejmuje: - nomenklaturę towarową (nomenklaturę CN, nomenklaturę TARIC, system kodów dodatkowych), - stawki celne (erga omnes, preferencyjne) - ograniczenia (unijne zintegrowane w TARIC) - kontyngenty taryfowe i plafony taryfowe (erga omnes i preferencyjne) - zawieszenia ceł - podatki VAT i akcyzę. Baza danych systemu jest na bieżąco aktualizowana danymi pochodzącymi z systemu TARIC zarządzanego przez DG TAXUD w Brukseli oraz danymi krajowymi w zakresie podatków i ograniczeń krajowych. Powyższe dane rozszerzone o: - uwagi prawne do sekcji i działów - listy dotyczące banderol są dostępne w przeglądarce taryfowej systemu do celów informacyjnych. Ograniczenia i środki pozataryfowe krajowe będą sukcesywnie integrowane z systemem TARI C w bazie danych systemu ISZTAR.System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR jest systemem referencyjnym w pełni kompatybilnym z systemem TARIC, dostarczającym aktualne dane taryfowe dla Systemu Obsługi Zgłoszeń Celnych CELINA.


Submit a pojęcie