All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There are currently 5 pojęcia in this directory beginning with the letter A.
AEO
Authorised Economic Operator – upoważniony przedsiębiorca

AES
System Obsługi Eksportu służący w administracji celnej do rejestracji i przetwarzania zgłoszeń i dokumentów celnych dotyczących towarów wyprowadzanych z obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym do obsługi dokumentów potwierdzających status celny towarów T2L).

AGREX
Pozwolenie eksportowe dla towarów rolno-spożywczych, wydawane na wniosek strony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

AGRIM
Pozwolenie importowe dla towarów rolno-spożywczych, wydawane na wniosek strony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

AIS
System Obsługi Importu służący w administracji celnej do rejestracji, przetwarzania zgłoszeń i dokumentów celnych dotyczących towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej (oprócz tranzytu).


Submit a pojęcie