Słownik pojęć celnych

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There is currently 1 pojęcie in this directory containing the search term ncts. Clear results.
NCTS
Nowy Skomputeryzowany System Tranzytu, wspólny dla wszystkich krajów UE system informatyczny obsługujący operacje tranzytowe, oraz zabezpieczenia w procedurze tranzytu.


Submit a pojęcie