menu

Obsługa celna

  • jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych i największych agencji celnych w Gdyni i Gdańsku, rozpoczęliśmy swoją działalność usługową z dniem 1 stycznia 1993r za pozwoleniem Głównego Urzędu Ceł nr 24/92; nasi agenci celni to specjaliści z fachowym przygotowaniem i wieloletnią praktyką
  • obsługujemy ładunki we wszystkich procedurach, w tym także składy celne i magazyny wolnocłowe
  • posiadamy certyfikat AEO uprawniający do uproszczeń Ii ułatwień przy odprawach celnych towarów  [certyfikat AEO]
  • świadczymy pełny zakres usług agencji celnej w portach morskich: Gdynia i Gdańsk oraz w portach lotniczych: Gdańsk-Rębiechowo i Warszawa Okęcie
  • świadczymy pełny zakres usług agencji celnej w Oddziale Celnym Pocztowym w Zabrzu, z możliwością odbioru przesyłki i dostarczenia jej do odbiorcy
  • nasza agencja celna posiada pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej we wszystkich trójmiejskich terminalach kontenerowych, co stałym kontrahentom może umożliwić rozliczenie kwot podatku należnego z tytułu importu towarów w miesięcznej deklaracji podatkowej [czytaj więcej]
  • udostępniamy swoim klientom zabezpieczenia długu celnego, zarówno w procedurze dopuszczenia do obrotu, jak i procedurze tranzytu, w postaci TC 31, TC 32, TC 33

 Zapraszamy do naszego: SŁOWNIKA POJĘĆ CELNYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.