menu

Niszczenie zatrzymanych towarow

Organy celne zobowiązane są do podejmowania działań w zakresie ochrony praw własności intelektualnej w oparciu o przepisy prawa i wnioski złożone przez ich właścicieli. Ochrona obejmuje:

 • znaki towarowe,
 • utwory (prawa autorskie i pokrewne),
 • wzory przemysłowe i użytkowe,
 • nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne,
 • patenty,
 • dodatkowe świadectwa ochronne,
 • nowe odmiany roślin,
 • topografie układów scalonych.

W wypadku podejrzenia o naruszenie praw własności intelektualnej mogą dokonywać zatrzymań towarów. Dalszą inicjatywę działania przejmuje właściciel praw lub jego przedstawiciel. Wszystkim zainteresowanym i zaangażowanym w proces oferujemy pomoc w sporządzeniu wniosku o zniszczenie, odbiór towaru z miejsca zatrzymania, wystawienie gwarancji tranzytowych T1, dostarczenie do wskazanego w pozwoleniu miejsca zniszczenia, zniszczenie pod nadzorem celnym, złożenie zgłoszenia celnego celem nadania przeznaczenia pozostałościom powstałym po zniszczeniu towaru.

Agencja Celna Terramar działając jako przedstawiciel przed organami celnymi posiada pozwolenia na stosowanie procedur tranzycie w dopuszczeniu do obrotu oraz wywozu.

W przypadku potrzeby składowania, dysponujemy nowoczesnymi magazynami:

 • w Gdyni
 • w Gdańsku
 • w Pruszkowie
 • w Gliwicach

Wszystkie magazyny mają wydzielone komory dla towarów, które wymagają składowania pod nadzorem służb celnych.
Posiadamy umowę na zniszczenie w jedynej na południu Polski spalarni odpadów, współpracujemy z firmami niszczącymi w Gdyni, Warszawie i Łodzi.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.