menu

Biuro Gliwice

  • oferujemy kompleksową obsługę spedycyjną i celną, również z zastosowaniem procedur uproszczonych, dostosowaną do konkretnych wymagań klientów
  • świadczymy pełny zakres usług agencji celnej w Oddziale Celnym Pocztowym w Zabrzu, z możliwością odbioru przesyłki i dostarczenia jej do odbiorcy
  • organizujemy przewozy ładunków nienormatywnych, w tym zezwolenia drogowe i pilotaż
  • posiadamy nowoczesny, o wysokich standardach magazyn, w ramach którego funkcjonuje magazyn czasowego składowania
  • proponujemy elastyczne, dostosowane do potrzeb i wymagań klientów usługi, jednocześnie oferując korzystne ceny i wysoką jakość

Profesjonalna załoga zapewnia sprawną obsługę celną w handlu z krajami trzecimi.

Posiadając zaplecze w postaci dobrze zorganizowanej, doświadczonej i prężnie funkcjonującej spedycji morskiej, oferujemy pomoc podmiotom korzystającym w obrocie towarowym z transportu drogą morską. Dotyczy to przywozów i wywozów zarówno poprzez porty polskie jak i innych krajów UE.

Zapoznaj się z pełną ofertą biura:

Lokalizacja

Biuro usytuowane jest przy głównych szlakach tranzytowych Śląska - autostradzie A4 i drodze
krajowej nr 88.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Podstrefa Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Siedziba biura

TERRAMAR Sp. z o.o.
Biuro GLIWICE

ul. PORTOWA 16 L
44-102 GLIWICE

tel.   32 333 27 27
faks 32 231 05 42

Kierownik biura

Barbara Pytlik-Wadowska
tel. 609 491 114
b.pytlik@terramar.pl
Oferujemy usługi w zakresie:

  • spedycji
  • magazynowania
  • usług celnych
  • transportu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.