menu

Akredytywa

Akredytywa dokumentowa jest sposobem zapłaty skutecznie ograniczającym ryzyko eksportera nieotrzymania wynagrodzenia za towar. Bank na zlecenie importera zobowiązuje się do zapłaty transakcji eksporterowi w zamian za złożenie przezeń w określonym czasie, ustalonych w akredytywie dokumentów. Bank weryfikuje jedynie przedłożone mu dokumenty.

Akredytywy dokumentowe otwierane i realizowane są w oparciu o “Jednolite zwyczaje i praktyki dotyczące akredytyw dokumentowych„ (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits - UCP). Opracowuje je Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu, a pierwsza publikacja pochodzi z 1933 roku. Najnowsza nowelizacja wchodzi w życie 1 lipca 2007 roku pod nazwą UCP 600.

Wprowadza ona następujące istotne zmiany:

  1. definicje i interpretacje pojęć i sformulowań, którymi posługuje się akredytywa; dotyczy to m.in. takich słów, jak: about, approximately, jeśli chodzi o ilość towaru albo cenę; on or about - terminy przed i po dacie; to, untill, from, between; first half, second half odnośnie połówek miesiąca oraz begining, middle, end odnośnie dekad miesiąca,
  2. akredytywa w swej istocie jest nieodwołalnym zobowiązaniem banku, nawet jeśli w jej treści nie ma tego slowa,
  3. skrócono i sprecyzowany maksymalny termin sprawdzania dokumentów przez bank do 5 dni bankowych; na eksporterze ciąży również obowiązek zachowania terminów złożenia dokumentów transportowych,
  4. bank akceptuje tylko czyste dokumenty transportowe, to jest takie, które nie zawierają uwag kwestionujących stan towau lub opakowań; sprcyzowano, że slowo clean nie musi widnieć na dokumencie, nawet jeśli akredytywa zawiera wymóg clean on bord,
  5. podpisy składane na dokumentach transportowych muszą wskazywać w jakim są charakterze - przewoźnika, kapitana, agenta czy czarterującego,
  6. dokumenty transportowe mogą wskazywać na przeładunek towaru w drodze, pod warunkiem pokrycia jej przez jeden dokument; a jest on akceptowany, nawet jeśli akredytywa zabrania przeładunku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.