Speichern Sie die Dateien auf der Festplatte

icon download
icon download
Zlecenie spedycyjne uproszczone
icon download
icon download
Protokół ustalenia stanu przesyłki
icon download
icon download
Upoważnienie dla Agencji Celnej
icon download
icon download
Upoważnienie INTRASTAT
icon download
icon download
Upoważnienie legalizacji świadectwa pochodzenia
icon download
icon download
Oświadczenie producenta
icon download
icon download
WSK - oświadczenie
icon download
icon download
Deklaracja dotycząca towarów bez preferencyjnego pochodzenia
icon download
icon download
Deklaracja dotycząca towarów posiadających status preferencyjnego pochodzenia
icon download
icon download
Długoterminowa deklaracja dla towarów bez statusu preferencyjnego pochodzenia
icon download
icon download
Długoterrminowa deklaracja dla towarów posiadających status preferencyjnego pochodzenia
icon download
icon download
Pełnomocnictwo podatkowe szczególne
icon download
icon download
Deklaracja Bezpieczeństwa
icon download
icon download
Oświadczenie o statusie unijnym