menu

Warehousing

 We offer 3 high storage logistic warehouses:

- in the Port of Gdynia - 11.000 m²,

- in the Port of Gdańsk - 7.000 m²,

- in Pruszków - 1.900 m².

 •  Logistic warehouse in the Port of Gdynia
 • area of 11.000 m²,
 • 4 separate chambers,
 • 43 docks including 2 with stationary ramps,
 • bonded storage and bonded warehousing services,
 • permits for food and fodder products storage,
 • customs clearances under simplified procedure,
 • located in the port of Gdynia, next to BCT and GCT terminals,
 • easy access to S7 and A1 motorway,
 • open: weekdays 8.00 - 18.00.
 •  Logistic warehouse in Gdańsk Port
 • area of 7.000 m²,
 • located in the Port of Gdańsk,
 • next to Deepwater Container Terminal,
 • easy access to S7 and A1 motorway,
 • bonded storage and bonded warehousing services
 • customs clearances under simplified procedure
 • permits for food and fodder products storage,
 • open: weekdays 8.00 - 18.00, Fridays 8.00 - 16.00
 •  Logistic warehouse in Pruszków
 • high storage,
 • area of 1.900 m²,
 • bonded storage and bonded warehousing services,
 • located next to the Customs Office in Pruszków,
 • close to Warsaw city,
 • easy access to all major roads and motorways in Poland.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.