menu

Rail Freight

FAST DELIVERY LOWER COSTS ● FLEXIBLE SERVICES ● SIMPLIFIED PROCEDURES

 

BENEFITS:

● 50% LOWER COST THAN AIR FREIGHT

 

● 50% FASTER DELIVERIES THAN VIA SEA FREIGHT

 

We offer:

  • regular rail deliveries to/from Asia and Europe - containers, LCL, door-to-door and between warehouses
  • special cargo - heavy lift, oversized goods in containers
  • transport from/to each destination in China
  • complex customs services - customs clearances under all procedures
  • consolidation warehouses net
  • frequent deliveries of smaller amounts lowering the storage costs
  • average delivery time: 14 - 18 days

Available direct routs:

     ROUTE      TIMETABLE
   HOW LONG   
CHENGSHA - WARSAW SUNDAY / 1 X WEEK  
          14 - 16 DAYS         
WUHAN - MAŁASZEWICZE THURSDAY / 1 X WEEK
16 - 18 DAYS
XI'AN - MAŁASZEWICZE FRIDAY / 2 X WEEK
14 - 16 DAYS
ZHENGZHOU - MAŁASZEWICZE EVERYDAY 14 - 16 DAYS
CHENGDU - ŁÓDŹ TUE/WED/THU/FRI/SAT 14 - 16 DAYS

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.