All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a pojęcie
There are currently 5 pojęcia in this directory beginning with the letter K.
KALKULATOR TARYFOWY
służy do wstępnego wyliczania należności celnych jakie należy uiścić w przypadku obrotu towarowego z zagranicą. Taki sam mechanizm wykorzystywany jest przez system AIS, gdy podmiot gospodarczy przedstawia zgłoszenie celne.

KLUCZ DO BEZPIECZNEJ TRANSMISJI DANYCH
dane kryptograficzne do podpisu elektronicznego i jego weryfikacji. Jest to para kluczy w kryptografii asymetrycznej. Klucz prywatny do składania podpisu elektronicznego i klucz publiczny, który służy do weryfikacji tego podpisu. Podobnie jak login i hasło para ww kluczy używana jest do stwierdzania tożsamości osoby w operacjach elektronicznych oraz (czego nie zapewniają login i hasło) do stwierdzania integralności podpisanych danych (czy nie zostały one zmienione).

KODEKS CELNY
Unijny Kodeks Celny jest najważniejszym źródłem prawa celnego w Unii Europejskiej.

KONTROLA CELNA
specjalne czynności: weryfikacja towarów, kontrola posiadania i weryfikacja dokumentów, kontrola księgowości i innych dokumentów przedsiębiorstw, kontrola środków transportu, kontrola bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby, prowadzenie dochodzeń w postępowaniu administracyjnym i innych podobnych czynności w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i, w razie potrzeby, innych przepisów mających zastosowanie w odniesieniu do towarów znajdujących się pod dozorem celnym.

KONTYNGENT TARYFOWY
określona ilość towaru, która w okresie kontyngentowym (okresie na jaki kontyngent taryfowy ustanowiono) może być przywieziona i dopuszczona do obrotu po stawkach celnych preferencyjnych. Poza takim kontyngentem taryfowym import jest możliwy, ale przy zastosowaniu stawek celnych wynikających z taryfy celnej. Upływ terminu na jaki ustanowiono kontyngent taryfowy lub wykorzystanie takiego kontyngentu taryfowego powoduje automatyczne naliczanie stawek wynikających z taryfy celnej UE.


Submit a pojęcie