menu

Transport Kontenerowy(Naczepy kontenerowe)

TERRAMAR realizuje program rozbudowy własnego parku naczep kontenerowych od końca lat 90.

Jego celem jest zapewnienie sprawnych i terminowych dostaw ładunków kontenerowych z portów w Gdyni i Gdańsku w głąb kraju. W wyniku konsekwentnych i przemyślanych zakupów firma dysponuje obecnie dwudziestoma naczepami kontenerowymi, dzięki czemu transport kontenerowy odbywa się szybko i sprawnie. W ramach posiadanego sprzętu oferowane są następujące przewozy:

  • kontenerów 40'HC naczepami o wysokości 1.100 mm bez przekroczenia skrajni drogowej, dopuszczalna ładowność 21,5 ton, naczepa jest wyposażona w zawór H-S regulujący wysokość platformy przy rampie i przystosowana do transportu ładunków niebezpiecznych, zawieszenie pneumatyczne,
  • kontenerów 45', dopuszczalna ładowność 21,5 ton, naczepa jest wyposażona w zawór H-S regulujący wysokość platformy przy rampie i przystosowana do transportu ładunków niebezpiecznych, zawieszenie pneumatyczne,
  • kontenerów 20', zarówno naczepami 40' jak i trzyosiowymi naczepami 20' o ładowności 22 tony.

Terramar posiada "Licencję nr 0103621 na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy". [LICENCJA TRANSPORTOWA]

Potwierdzeniem posiadanej wiedzy i doświadczenia w organizacji transportu drogowego są uzyskane przez Kierownika Transportu Samochodowego i jego zastępcę "Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Rzeczy" wystawione przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. [certyfikat1] [certyfikat2]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.