menu

Magazynowanie

 •  Magazyn logistyczny w Porcie Gdyniamag gdynia

  Nowoczesny magazyn w porcie Gdynia, usytuowany w bezpośrednim zapleczu terminali kontenerowych BCT i GCT przy Estakadzie Kwiatkowskiego, komunikującej port z Obwodnicą Trójmiasta, i dalej A1.Magazyn ma powierzchnię 3.800 m² i wyposażony jest w regały wysokiego składowania oraz sprzęt przeładunkowy do obsługi szerokiej gamy ładunków drobnicowych. Integralną częścią magazynu są skład celny i magazyn celny. Odprawy celne magazynowanych ładunków mogą odbywać się w procedurze uproszczonej. W magazynie wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o HACCP. Obrót magazynowy zarządzany jest w pełni informatycznie, oprogramowaniem klasy WMS.                                                     Czas pracy magazynu: 8.00 - 18.00 w dni powszednie.                                                                                                                Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania: PLTST321000190012 - UC kontrolny PL321050.
 •  Magazyn logistyczny w porcie Gdańskmag log gdansk

  W maju 2013 roku otworzyliśmy nasz nowy magazyn logistyczny w Gdańsku. Jest to obiekt o powierzchni 3.600 m², usytuowany w Pomorskim Centrum Logistycznym obok Głębokowodnego Terminala Kontenerowego (DCT). Magazyn ten dysponuje składem i magazynem celnym, a odprawy celne odbywają się w procedurze uproszczonej. Po przekopaniu tunelu pod Wisłą uzyska dogodne skomunikowanie z Gdańskim Terminalem Kontenerowym (GTK) i drobnicową częścią portu, a ulica Sucharskiego połączy go z autostradą A1 i drogą ekspresową S7.                                                                                                                                                                               Czas pracy magazynu: 8.00 - 18.00, piątki 8.00 - 16.00.                                                                                                    Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania: PLTST322000190011 - UC kontrolny PL322080.
 •  Magazyn logistyczny w Pruszkowiemagazyn pruszkow small

  Magazyn wysokiego składowania o powierzchni 1.900 m² z wydzielonym składem i magazynem celnym oraz z możliwością obsługi ładunków spożywczych. Usytuowanie między głównymi szlakami komunikacyjnymi w sąsiedztwie Urzędu Celnego w Pruszkowie ułatwia spedycję na terenie Warszawy i okolic.
  Czas pracy magazynu: 8.00 - 16.00.
  Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania: PLTST445000190011 - UC kontrolny PL445010.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.