menu

Magazynowanie

Oferujemy pełen zakres usług magazynowania m. in.:

- magazynowanie krótko i długoterminowe,

- składy celne,

- magazyny czasowego składowania,

- szeroki asortyment składowanych towarów w tym produkty paszowe i spożywcze,

- towary zjednostkowane i przystosowane do przeładunku ręcznego.

Usługi magazynowania świadczymy w magazynach własnych oraz w magazynach specjalistycznych, portowych terminali przeładunkowych.

Dysponujemy własnymi magazynami logistycznymi:

1. w Porcie Gdynia - 11.000 m²,

2. w Porcie Gdańsk - 7.000 m²,

3. w Pruszkowie - 1.900 m².

1. Nowy magazyn logistyczny w Porcie Gdynia

- obok terminali kontenerowych BCT i GCT,

- bezpośredni dojazd do S7 i A7.

- powierzchnia 11.000 m²,

- 4 oddzielne komory,

- 43 doki przeładunkowe, w tym 2 z rampami stacjonarnymi,

- regały do składowania towarów spaletyzowanych,

- skład celny i magazyn celny,

- pozwolenia na składowanie produktów spożywczych i paszowych,

Czas pracy magazynu: od 8.00 do 18.00 w dni powszednie.

Pozwolenie na magazyn czasowego składowania:

PLTST321000190020  - UC kontrolny PL321050

 

2. Magazyn logistyczny w porcie Gdańsk

- obok terminala kontenerowego DCT,

- na terenie Pomorskiego Centrum Logistycznego,

- bezpośredni dojazd do S7 i A7,

- regały do składowania towarów spaletyzowanych,

- skład celny i magazyn celny,

- pozwolenia na składowanie produktów spożywczych i paszowych,

Czas pracy magazynu: od 8.00 do 18.00 w dni powszednie.

Pozwolenie na magazyn czasowego składowania:

PLTST322000190011 - UC kontrolny PL322080

 

3. Magazyn logistyczny w Pruszkowie

- magazyn wysokiego składowania,

- obok Urzędu Celnego w Pruszkowie,

- powierzchnia 1.900 m²,

- skład celny i magazyn celny,

- pozwolenie na składowanie ładunków spożywczych.

Czas pracy magazynu: 8.00 do 16.00 w dni powszednie.

Pozwolenie na magazyn czasowego składowania:

PLTST445000190011 - UC kontrolny PL445010.

 

W prowadzonych przez Terramar magazynach logistycznych wdrożono systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o HACCP, które mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa obsługiwanych w magazynach produktów spożywczych w odniesieniu do stosownych przepisów, zasad dobrej praktyki składowania i potrzeb klientów. Systemy te są elementem zintegrowanego systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności i Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.