menu

Importers guideFind below key points to be considered for successful import of goods.

Method of shipment depends on:

 • cargo weight and dimensions
 • general cargo shipments

cargo is classified as general when its weight does not exceed 0,5-5 tonnes and its dimensions 0,5-10 m3, all general cargo shipments aiming at the same place of destination are gathered in the port of loading until the amount of goods is enough to stuff the whole container, which is then loaded on the ship,

  • container shipments

cargo is classified as container shipment when the whole container can be stuffed with cargo for one receiver, cubic dimensions, weight and type of the cargo must be specified in order to choose the appropriate container type, for detailed information about containers see [CONTAINER TYPES],

 • transport responsibilities

contract parties the buyer and the seller choose the terms of delivery according to INCOTERMS 2000 definitions, on the basis of which transport obligations, costs and risk would be assigned to the right party [INCOTERMS]

  • FOB shipments

FOB (free on board) + port of loading e.g. FOB Shanghai the buyer is responsible for the transport of goods and with the help of a forwarding agent organizes the shipment, pays for it and incurs the risk, he decides whether the cargo should be insured for the time of transport,

  • CIF shipments

CIF (cost, insurance, freight) + port of destination e.g. CIF Gdynia the seller is responsible for the transport of goods and he organizes cargo delivery to the port of destination, pays for the transport and insurance, the risk is incurred by the buyer.

Terramar - forwarding and customs agent offers help with:

 • choosing the best method and terms of delivery,
 • checking commercial documentation,
 • evaluating costs of transport,
 • organizing sea shipments [SEA FREIGHT],
 • organizing cargo reloading, discharging, warehousing and rail transport
  [WAREHOUSING] [ROAD TRANSPORT],
 • customs clearing - we are licensed customs agent [CUSTOMS AGENCY].

Process of delivering:

 1. specifying the terms of transport, the date of cargo readiness for delivery and choosing the forwarding agent,
 2. providing the forwarding agent with information about cargo type, weight, cubic dimensions and basic data about the exporter.
  Attention: importer becomes the forwarding agent's client,
 3. forwarding agent books the shipment at the shipping line agent for carriage,
 4. the exporter receives routing order which is a confirmation of the shipment issued by the shipping line and its agent,
 5. the cargo is loaded on the ship,
 6. the shipment lasts approximately:
  • general cargo - 5-6 weeks,
  • container - 5 weeks.

Additional service of the forwarding agent:

 • monitors the shipment,
 • insures the shipment [INSURANCE],
 • collects the shipment at the port of destination,
 • organizes sanitary inspections,
 • customs clears the goods in the chosen procedure [CUSTOMS AGENCY],
 • secures customs duty payments (obtainable by special arrangements),
 • transports the cargo from port to the place of destination [ROAD TRANSPORT].Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.