menu

Gliwice buero

  • wir bieten komplexe Speditions - und Zolldienstleistungen, einschließlich vereinfachter Zollprozeduren, die den spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind, gleichzeitig preiswert und von hoher Qualität
  • wir verfügen über ein modernes Lager von hohem Standard

Unser professionelles Personal sorgt für eine effiziente Zollabwicklung der Waren aus Drittländern.

Mit Einrichtungen in Form eines gut organisierten, erfahrenen Büros bieten wir Unterstützung den Kunden, die ihre Waren auf dem Seeweg befördern wollen. Dies gilt bei der Ein-und Ausfuhr sowohl über die polnischen Häfen, als auch Häfen anderer EU-Länder.

Unsere Dienstleistungen:

Lage

Das Büro liegt sehr günstig, an den wichtigsten Verkehrswegen von Schlesien -Autobahn A4 und Landesstraße Nr. 88

In unmittelbarer Nähe unseres Büros befindet sich die Sonderwirtschaftszone Katowice.

Adresse

TERRAMAR Sp. z o.o.
GLIWICE BÜRO

ul. PORTOWA 16 L
44-102 GLIWICE

Tel. +48 32 333 27 27
Fax +48 32 231 05 42

Niederlassungsleiterin

Blanka Pacha
Mobil +48 601 371 816
b.pacha@terramar.pl
Wir bieten folgende Dienstleistungen an:

  • Spedition
  • Zollabfertigung
  • Lagerung
  • Transport

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.