menu

Packmittel

Alle eingeführten Packmittel aus Vollholz, die dicker als 6 mm sind und aus Drittländern, anderen als die Schweizerische Eidgenossenschaft stammen, sollten:

  • aus rundem, entrindetem Holz hergestellt sein
  • einer Behandlung der Verpackung nach den anerkannten Internationalen Standards für Phytosanitäre Maßnahmen ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) unterzogen werden
  • eine Kennzeichnung nach ISPM 15 tragen, bestehend aus: 

  • XX - zwei Buchstaben als ISO-Länderkennung (z. B. Deutschland - DE)
  • 000 – dem Code des Erzeugers
  • YY – dem Code zur identifizierung der verwendeten Maßnahme z. B. HT (heat treatment), MB (methyl bromide) sowie
  • dem IPPC Logo gemäss Anhang II des Internationalen Standards für Phytosanitäre Maßnahmen

Bei Verwendung von entrindetem Holz sollte zusätzlich die Abkürzung DB (Debarked) für «Holz frei von Rinde» angebracht sein.

Beispiel für eine Kennzeichnung nach IPPC

opakowanie wzor

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.