menu

Poradnik importera

Zanim towar trafi do Twojego magazynu, oto podstawowe informacje pomagające w wybraniu optymalnego sposobu transportu zakupionego towaru

Sposób transportu morskiego zależy od:

 • wielkości przesyłki
  • przesyłki drobnicowe

ładunki drobnicowe to takie, których wielkość i waga oscylują w granicach 0,5 - 5 ton i / lub 0,5 - 10 m3, do ich transportu wykorzystywane są kontenery zbiorcze, zawierające kilka lub kilkanaście podobnych przesyłek dla różnych odbiorców, zmierzające do tego samego portu przeznaczenia,

  • przesyłki pełno-kontenerowe

o ładunkach pełno-kontenerowych mówimy wtedy, gdy wypełniamy całość kontenera towarem tylko dla jednego odbiorcy. Na wybór kontenera ma wpływ: rodzaj zakupionego towaru, jego waga i kubatura. Informacje o rodzajach kontenerów dostępnych w transporcie morskim znajdują się na na naszej stronie internetowej [RODZAJE KONTENERÓW],

 

 • gestii transportowej

gestia transportowa to prawo jednej ze stron kontraktu (eksportera lub importera) do organizacji transportu towaru, wynika z niej podział kosztów, ryzyka i obowiązków pomiędzy stronami, do określenia gestii służą powszechnie stosowane formuły INCOTERMS®2010 [INCOTERMS]

  • przesyłki FOB

FOB (free on board) oznaczony port załadunku np. FOB Shanghai - gestię transportową posiada kupujący, który za pośrednictwem spedytora jest organizatorem przewozu morskiego, kupujący ponosi koszt transportu, ryzyko i sam decyduje czy ubezpiecza towar na czas transportu,

  • na przesyłkę CIF

CIF (cost, insurance, freight) oznaczony port wyładunku np. CIF Gdynia - gestię transportową posiada sprzedający i on organizuje dostawę towaru do wskazanego portu wyładunku, ponosząc koszt transportu i ubezpieczenia, natomiast ryzyko ponosi kupujący.

SŁUŻYMY pomocą w:

 • doradztwie przy wyborze sposobu i warunków dostawy,
 • sprawdzeniu dokumentów handlowych,
 • przygotowaniu oferty cenowej usługi,
 • organizacji transportu morskiego [TRANSPORT MORSKI],
 • organizacji przeładunku, składowania, transportu krajowego [MAGAZYNOWANIE] [TRANSPORT LĄDOWY],
 • reprezentacji przed Urzędem Celnym w Gdyni - jesteśmy licencjonowaną agencją celną [AGENCJA CELNA].

 

Przebieg realizacji dostawy:

 • po uzgodnieniu z kontrahentem warunków dostawy, terminu gotowości towaru do wysyłki należy wybrać spedytora, który pomoże w organizacji transportu,
 • spedytorowi należy przekazać podstawowe informacje o towarze (rodzaj, waga, kubatura) oraz informacje teleadresowe o eksporterze towaru UWAGA: importer staje się dla spedytora zleceniodawcą,
 • spedytor składa u armatora tzw. booking - zgłasza do przewozu towar i tym samym uruchamia działania agenta armatora w porcie załadunku mające na celu kontakt z eksporterem oraz potwierdzenie uzgodnień między kontrahentami,
 • eksporter otrzymuje tzw. routing order potwierdzający organizację transportu przez wybranego armatora i jego agenta,
 • prawidłowym zakończeniem tego etapu jest załadunek towaru na statek,
 • towar płynie do portu przeznaczenia:
  • ładunek drobnicowy ok. 5-6 tygodni,
  • kontener ok. 4 tygodni.

Dalsze działania spedytora:

 • monitorujemy przesyłkę,
 • organizujemy ubezpieczenie [UBEZPIECZENIA],
 • "przejmujemy" towar w porcie wyładunku,
 • organizujemy kontrole sanitarne towaru,
 • zgłaszamy towar do odprawy celnej w wybranej procedurze [AGENCJA CELNA],
 • wykładamy zabezpieczenie majątkowe celem dokonania zapłaty należności celnych w imieniu importera (opcja dostępna przy spełnieniu przez importera określonych warunków),
 • transportujemy towar z portu Gdynia lub Gdańsk wg wskazań zleceniodawcy [TRANSPORT LĄDOWY],
 • rozliczenie usługi następuje na podstawie faktury VAT, której wystawienie zamyka całość lub część procesu spedycyjnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.