menu

УПАКОВКА

Все упаковочные материалы толщиной свыше 6мм, изготовленные из сырой необработанной древесины, происходящие из третьих стран, иных, чем Швейцарская Конфедерация, должны быть:

  • изготовлены из очищенного от коры кругляка,
  • пройти одну из процедур, определенных в Международном стандарте по фитосанитарным мерам (ISPM 15),
  • маркированы знаком, соответствующим Международному стандарту по фитосанитарным мерам (ISPM 15), который должен содержать:

  • XX - код ISO страны происхождения, состоящий из двух букв (например CN; Германия - DE),
  • 000 - код изготовителя,
  • YY - код процедуры (например, термообработка НТ, сушка в сушильной камере - KD, фумигация – МВ, импрегнирование - CPI) а также,
  • фирменный знак, соответствующий образцу, приведенному в Приложении II к Международному стандарту по фитосанитарным мерам (фирменный знак от 31 декабря 2007 года не используется для упаковок из древесины, изготовленных или переработанных до 01 марта 2005 года).

В случае окоренной древесины к сокращению, содержащемуся в этом знаке и обозначающему примененную меру, добавляются буквы DB.

PISIL - Информационный бюллетень 1/06

Образец маркировки

opakowanie wzor


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.