menu

Beginning from 1st July 2016 the shipper is responsible for obtaining and documenting Verified Gross Mass (VGM) of a packed container (pursuant to amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS)).*

According to paragraph 2.1 of the SOLAS regulation, the gross mass shall be verified by the shipper, using one of the two methods:

  • Method 1 – weighing of the packed container using calibrated and certified equipment,
  • Method 2 – weighing of all cargo items, including pallets, dunnage and other securing material to be packed in the container and adding the sum to the tare mass of the container.

Complying with these regulations, in July we place at your disposal new, certified weighbridges in our warehouses in the Port of Gdynia and Gdańsk.

Terramar is  AEO Certificate holder and is authorized to issue the necessary documents confirming the VGM of the container.

*Under the IMO Guidelines for implementing the SOLAS requirements, ’shipper’ is defined as “a legal entity or person named on the bill of lading or sea waybill or equivalent multimodal transport document (e.g. "through" bill of lading) as shipper and/or who (or in whose name or on whose behalf) a contract of carriage has been concluded with a shipping company”. The World Shipping Council’s guidelines replicate this definition of shipper, adding the sentence “the shipper may also be known as the sender.”

The time by which the VGM should be provided to the carrier is subject to commercial agreement between the shipper and carrier, following the policies of the carrier in question. The SOLAS amendment says simply that VGM should be communicated well in advance of loading, but gives no specific time or method of communication. Electronic solutions may be considered as a preferred means of transmitting the VGM data, using electronic signatures to certify the VGM.

Recommendation: - Cut-off times are to be determined by shipping lines, - Electronic platforms for transmission of VGM data should be considered as best practice, - Shipping lines (or the party providing the container, if different) should provide the correct tare weight of the empty container in sufficient time for the shipper to be able to include this in the VGM calculation. Electronic platforms for transmission of VGM data could accommodate this. The shipper may not be held liable for incorrect tare weights provided by the container owner, and should adopt a disclaimer in this regard in their commercial agreements. There is no provision in SOLAS for any margin of error. However, a margin of error is necessary with regard to the VGM so as to allow, for example, for natural variations in the mass of the container and materials. This is of particular importance with regard to Method 2. In line with the industry guidance issued by CLECAT, CEFIC, the ESC and the GSF in December 2014, the VGM of a packed container should be accepted with a margin of ±5%.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.