menu

СКЛАДИРОВАНИЕ

  • Логистический склад в Гдыньском порту

    Новый современный склад в Гдыньском порту располагается в непосредственной близости с контейнерными терминалами BCT и GCT рядом с эстакадой им. Квятковского, связывающей порт с окружной дорогой Трехградья и дальше с автомагистралью A1 и S7. Склад площадью 11.000 м² оборудован стеллажами многоуровневого складирования и перегрузочной техникой для обслуживания широкой гаммы мелких грузов. Интегральной частью склада является таможенный склад. Складской оборот полностью информатизирован, а постоянные клиенты имеют возможность текущим образом контролировать наличие своих товаров на складе и осуществлять операции по приемке и выдаче товаров со cклада.                                                                                                                                                                                                              Время обслуживания с 8:00 до 18:00 в рабочие дни.

  •  Логистический склад в Гданском попрту

    Объект площадью 7.000 м² располагается непосредственно контейнерного терминала на территории Поморского Логистического Центра. У склада есть приличное сообщение с автомагистральной системой станы. Таможенный склад, каторый является составной частью логистического склада, дает возможность беспошлинного обслуживания грузов например в Россию, Белорус или в Украину.              Время обслуживания с 8:00 до 18:00 понедельник - четверг и  с 8:00 до 16:00 в пятницу.

  •  Логистический склад в г. Прушкув

    Удобный склад площадью 1.900мс широким  подъездом. Находится вблизи таможенного офиса и обеспечивает возможность таможенный очистки по разным процедурам, включая упрощение формальностей. Составной таможенный склад пригодный для обслуживания транзитных грузов. Достопримечательностью склада является его расположение при автомагистрали А2 ( направление восток - запад) и хорошие соединение с Варшавой (всего 20км) и её логистическими центрами.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.