menu

Nasz zespół

Terramar to zespół 60 logistyków o wysokich kwalifikacjach z zakresu spedycji międzynarodowej, logistyki i prawa celnego:

  • większość naszych pracowników posiada dyplom FIATA - najbardziej prestiżowe potwierdzenie kompetencji zawodowych spedytora [dyplom FIATA]
  • wszyscy pracownicy agencji celnej posiadają uprawnienia agenta celnego [zaświadczenie AC] 
  • w naszym zespole znajduje się również doradca do spraw ładunków niebezpiecznych [certyfikat DGSA]
  • Kierownik Transportu Samochodowego i jego zastępca posiadają "Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Rzeczy" [certyfikat 1] [certyfikat2]

W firmie konsekwentnie realizowany jest program szkoleń zawodowych i językowych. Obejmuje on pracowników wszystkich komórek przedsiębiorstwa. Jego celem jest ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji, a w rezultacie poprawa jakości świadczonych usług. Dają one pracownikom możliwość profesjonalnego rozwoju i wiążą ich z firmą. Rozbudowany program podnoszenia kwalifikacji pozytywnie odróżnia spółkę od firm konkurencyjnych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.