menu

ISO / WSK

Firma Terramar Sp. z o.o., to zespół 60 spedytorów, logistyków i agentów celnych o wysokich kwalifikacjach z zakresu spedycji międzynarodowej, magazynowania i prawa celnego.

Misją naszej firmy, zawartą w Polityce Jakości jest zapewnienie wysokiego poziomu usług, odpowiadającego oczekiwaniom i potrzebom klientów zajmujących się handlem zagranicznym. Standardem naszych usług jest identyfikacja potrzeb klienta, terminowa, pozbawiona wad realizacja zleceń oraz ciągłe doskonalenie, co stanowi rekomendację do dalszych kontraktów. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności pracowników w wykonywaną pracę firma zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług.

Potwierdzeniem naszego nastawienia na spełnianie oczekiwań klientów oraz orientacji na jakość świadczonych usług jest zbudowanie w firmie systemu zarządzania poprzez jakość oraz uzyskanie w renomowanej instytucji certyfikacyjnej Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. - Certyfikatu ISO 9001:2015-10.

Wprowadzenie 30 lipca 2003 roku certyfikowanego przez PCBC Wewnętrznego Systemu Kontroli - WSK, umożliwia nam realizację zleceń dotyczących obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym w tym organizowanie transportu towarów militarnych i "rządowych".

Kierunkiem rozwoju naszej Spółki na najbliższe lata jest łączenie spedycji portowo-morskiej i lądowej z usługami logistycznymi i magazynowymi wraz ze specjalizacją w pracochłonnych i złożonych usługach niszowy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw w handlu międzynarodowym prowadzimy działania o własne magazyny logistyczne, tabor kontenerowy oraz we współpracy z doświadczonymi, godnymi zaufania dostawcami pozostałych usług.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.