menu

OФИС ГЛИВИЦЕ

  • предлагаем комплекс услуг по транспортно - экспедиторскому обслуживанию и таможенному оформлению, также с применением упрощенных процедур, наиболее точно отвечающие потребностям клиентов
  • располагаем современным складом, отвечающим самым высоким стандартам, в рамках которого функционирует склад временного хранения
  • предлагаем гибкие, соответствующие нуждам и потребностям клиентов услуги самого высокого качества по выгодным ценам.

Профессионально подготовленный персонал гарантирует быстрое таможенное оформление грузов в обороте с третьими странами.

Имея отлично организованный, опытный и быстродействующий отдел морских перевозок, предлагаем помощь субъектам, пользующимся в товарообороте морским транспортом. Это касается как привоза, так и вывоза грузов и товаров через польские порты либо морские порты других стран-членов Европейского Союза.

Услуги:

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Наш офис находится поблизости главных транзитных артерий Силезии – aвтострады A4 и дороги государственного значения № 88.

Поблизости от нас находится Гливицкая подзона Катовицкой специальной экономической зоны.

АДРЕС ОФИСА:

TERRAMAR Sp. z o.o.
BIURO GLIWICE

ul. PORTOWA 16L
44-102 GLIWICE, ПОЛЬША

тел.+48 32 333 27 27

Руководитель офиса

Barbara Pytlik-Wadowska
моб. + 48 609 491 114
b.pytlik@terramar.pl
Предлагаем услуги в области:

  • экспедиции,
  • таможенной очистки,
  • складирования,
  • транспортировки.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.