menu

ISO / WSK

TERRAMAR – это коллектив из 50 экспедиторов, логистов и таможенных брокеров, имеющих высокие квалификации в сфере международных перевозок, логистики и таможенного законодательства. Целью нашей фирмы, изложенной в Политике качества [ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА] является стремление к тому, чтобы предоставлять клиентам услуги, отвечающие их нуждам и потребностям. Благодаря креативности и добросовестному отношению сотрудников к выполняемой работе, фирма предоставляет услуги самого высокого качества.

Наше стремление к удовлетворению ожиданий клиентов, а также ориентировка на высокое качество предоставляемых услуг подтверждает внедрение в фирме системы управления качества, а также получение Сертификата ISO 9001:2015-10.

Введение 30 июля 2003 года сертифицированной в РСВС Внутренней системы контроля, позволяет нам реализовать заказы, касающихся международного товарооборота товарами стратегического значения.

Мы стараемся эффективно реализовать и постоянно совершенствовать все происходящие в нашей фирме процессы, в том числе и прежде всего, нацеленные на обслуживание клиента. Принимая это во внимание, мы усовершенствовали и увеличиваем наш автотранспортный парк, предназначенный для перевозки контейнеров, а также вводим в эксплуатацию специализированные средства автотранспорта для обслуживания мелких отправок. Увеличиваем собственную складскую базу и внедряем современные системы складирования и логистического управления. Одновременно продолжаем работы по телеинформационной системе.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.