menu

Container semi trailer

TERRAMAR is currently developing its own fleet of container semi-trailers. This enables us to arrange road haulage of high cube containers out of gauge, 45' containers, bulk and hazardous cargoes.

TERRAMAR offers transport of:

  • 40'HC containers on 1.100mm height semi-trailer within road gauge height limit, max payload 21,5mt, H-S valve to adopt platform and ramp height, ADR permit, pneumatic suspension,
  • 45' container, max payload 28mt, H-S valve to adopt platform and ramp height, ADR permit, pneumatic suspension,
  • 20' container with bulk cargo, end tipper with hydraulic gear, max payload 22 mt

Terramar has been granted Transport Licence [TRANSPORT LICENCE] allowing performance of road haulage services in Poland. Both Transport Manager of Terramar and his deputy have won Certificates of competency in transport [certificate1] [certificate2].

This confirms professional competence of Terramar employees contributing significantly to the highest level of services provided by the company.

END TIPPER - SEMI TRAILER

naczepa wywr2naczepa wywr1

Tipper Specification:

  1. total weight - 34 000 kg

  2. tare weight - 5 800 kg

  3. max payload - 26 200 kg

  4. max axle capacity - 3 x 8 000 kg

  5. hydraulic system - 16 MPa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.