menu

Lagerung

 •  Logistiklager in Hafen von Gdynia
 • 11.000 Lagerfläche
 • modernste Lagertechnologien
 • direkt am Baltic - und Gdynia Container Terminal (BCT und GCT)
 • günstige Verbindung zur Dreistadt Schnellstraße S7 und Autobahn A1
 • Hochregalsystem
 • Zolllager
 • EDV-gesteuerte Lagerverwaltung
 • geöffnet: 8.00 - 18.00 wochentags
 •  Logistiklager in Hafen von Gdansk
 • 7.000 m² Lagerfläche
 • Hochregalsystem
 • Zolllager, vereinfachte Anmeldeverfahren
 • im Pomeranian Logistics Center
 • in der Nähe des Tiefwasser Container Terminals (DCT)
 • günstige Verbindung zur Autobahn A1
 • geöffnet: 8.00 - 18.00 wochentags, Freitag 8.00 - 16.00
 •  Lager in Pruszków
 • 1.900 m² Lagerfläche
 • Hochregalsystem
 • in der Nähe von Warschau
 • Zolllager
 • in der Nähe des Zollamts
 • günstige Verbindung zur Autobahn A1

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Terramar Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
				
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuje, że:

1.	Administratorem Państwa danych osobowych jest Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3;
2.	Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
3.	Kordynator ds. Ochrony Danych Osobowych w Terramar Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o. został wyznaczony i można się z nim kontaktować pocztą e-mail pod adresem kodo@terramar.pl;
4.	Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy bądź zleconych nam czynności w zakresie spedycji, magazynowania czy odpraw celnych;
5.	Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
6.	Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej;
7.	Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy / zlecenia i okresu przedawnienia roszczeń;
8.	Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania;
9.	Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
10.	Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / przyjęcia zlecenia do realizacji.