menu

Dane Firmy

Nazwa firmy:
TERRAMAR Spedycja Międzynarodowa Sp. z o.o.

Siedziba firmy:
ul. ROTTERDAMSKA 3
81-337 GDYNIA


BANK: PEKAO SA II O/GDYNIA
KONTO: 60 1240 3510 1111 0000 4318 2967

NIP 586-010-33-86 
REGON 190579018

KRS 0000101694
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS

PLAEOF420000090010
EORI - PL586010338600000

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 100 000 PLN